Hvis du vil ansøge om opholdstilladelse, forlængelse af opholdstilladelse eller permanent opholdstilladelse, anbefaler vi, at du finder det rette ansøgningsskema på den relevante ansøgningsside på nyidanmark.dk under fanen ’Sådan ansøger du’. På den måde sikrer du dig, at du vælger det rigtige ansøgningsskema. På ansøgningssiden kan du også læse mere om de relevante betingelser under fanen ’Det skal du vide’.

Skemaguide (pdf)

Hent Udlændingestyrelsens skemaguide (pdf)

Obligatorisk selvbetjening

Det er obligatorisk at bruge digital selvbetjening ved bestemte typer af ansøgninger til Udlændingestyrelsen. Samtidig er det obligatorisk at anvende de papirbaserede ansøgningsskemaer ved visse andre ansøgningstyper. Visse personer kan dog være undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening eller brug af papirbaseret ansøgningsskema. Læs mere om obligatorisk selvbetjening 

Oversigt over ansøgningsskemaer fordelt på sagstyper

Kode

Titel 

Link 

Senest
opdateret 

FA1 online 

Ansøgning om familiesammenføring for ægtefælle/samlever og eventuelle børn, der søger samtidig med en forælder

Digital (online) 

15-02-2024

FA2 online 

Ansøgning om familiesammenføring for børn, der ikke søger samtidig med en forælder 

Digital (online) 

22-02-2024

FA3 online

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring 

Digital (online)

14-02-2024

FA4-5 online

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn 

Digital (online)

14-02-2024

SG1-2 online 

Ansøgning om familiesammenføring for andre familiemedlemmer

Digital (online) 

21-02-2024

FA1 

Ansøgning om ægtefællesammenføring 

Print selv (pdf)

Print selv (Word)

16-02-2024

 

FA6

Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) 

Print selv (pdf)

Print selv (Word)

16-02-2024

FA7

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) 

Print selv (pdf)

Print selv (Word) 

22-02-2024

FA10

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl 

Print selv (pdf)

Print selv (Word)

16-02-2024

FA11

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) 

Print selv (pdf)

Print selv (Word)

16-02-2024

FA12 

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) 

Print selv (pdf)

Print selv (Word)

22-02-2024

 AO1

 Ansøgning om opholdstilladelse som forælder til et barn, der er dansk statsborger

Print selv (pdf)

Print selv (Word)

02-03-2023

SG1

Ansøgning om familiesammenføring i Danmark med øvrige familiemedlemmer 

Print selv (pdf)

Print selv (Word)

22-02-2024

SG2

Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark 

Print selv (pdf)

Print selv (Word)

22-02-2024

N/A 

Standardblanket - nedsættelse af økonomisk sikkerhedsstillelse 

Print selv (PDF)

 

N/A 

Standardblanket - orientering om meddelelse af transport i rettigheder efter sikkerhedsstillelse 

Print selv (PDF) 

 

N/A 

Standardblanket - frigivelse af sikkerhedsstillelse 

Print selv (PDF) 

 

N/A 

Standardblanket - meddelelse af transport 

Print selv (PDF) 

 

Kode Titel  Link  Senest
opdateret 

AS1

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som humanitær kvoteflygtning (udlændingelovens § 8, stk. 3)
– ansøger er over 18 år

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

03-04-2023

AS2

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som humanitær kvoteflygtning (udlændingelovens § 8, stk. 3)
– ansøger er under 18 år

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

03-04-2023

AS3

Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-08-2020

PA5 online

Ansøgning om ophævelse af rejsebegrænsning 

Digital (online) 

20-07-2022 

PA5

Ansøgning om ophævelse af rejsebegrænsning

Print selv (Word)

01-08-2020

IN1

Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

05-01-2022

IN2

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

05-01-2022

IN3

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

05-01-2022

IN4

Ansøgning om lovligt fravær med økonomi

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

IN5

Ansøgning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

08-06-2023

IN6

Ansøgning om godkendelse af arbejde (asylansøgere)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

17-08-2022

IN16

Ansøgning om forlængelse af godkendelse til at arbejde (asylansøgere)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-09-2022

IN7

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af virksomhed

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

IN11

Ansøgning om tilladelse til overnatning uden for udrejsecenter (Hjemrejsestyrelsens skema)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

19-06-2023

SU1

Ansøgning om sundhedsbehandling

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

SU2

Ansøgning om bevilling til tandbehandling

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

SU3

Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

SU4

Ansøgning om omsorgsplads i centersystemet

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

ES1 

Ansøgning om erstatning for skade forvoldt af en person under Udlændingestyrelsens forsørgelse 

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020 

N/A

Erklæring om vilkårene for genbosætning i Danmark

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

N/A

Oplysninger vedr. visitering

Print selv (Word)

15-06-2020

Kode

Titel 

Link 

Senest opdateret

 -

Ansøgning om visum

Digital (online)

 

VS1

Ansøgning om visum

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

04-03-2022

VS2

Ansøgning om forlængelse af visum

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-07-2021

 VS3

Anmodning om indsigt i VIS (visum)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

 29-09-2022

VF1 online

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af virksomhed til modtagelse af visumbesøg

Digital (online)

VF2 online

Invitation til ansøgning om visum fra forhåndsgodkendt virksomhed

Digital (online)

VU1

Invitation til ansøgning om forretningsvisum

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

VU1 online

Invitation til ansøgning om forretningsvisum

Digital (online)

28-02-2024

VU2

Invitation til ansøgning om visum til privatbesøg

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

VU2 online

Invitation til ansøgning om visum til privatbesøg

Digital (online)

12-02-2024

VU3

Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign.

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

VU4

Invitation til ansøgning om visum til sømænd

Print selv (PDF)

15-06-2020

VU5

Invitation til ansøgning om forretningsvisum for koncernforbundne virksomheder

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

16-11-2023

                                                                                       

Kode  Titel  Link  Senest opdateret 
KO1/US online Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet Digital (online) 29-08-2023
PA1-2 online Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Digital (online) 12-02-2024
PA1-2 online Ansøgning om forlænget gyldighed af pas Digital (online) 12-02-2024
PA5 online  Ansøgning om ophævelse af rejsebegrænsning Digital (online) 21-02-2024
PA3 Ansøgning om laissez-passer til udlænding Print selv (PDF)
Print selv (Word)
01-01-2023
 - Samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn under 18 år Print selv (PDF)  26-05-2023

Kode

Titel

Link

Senest opdateret

TU1-4 online

Ansøgning om permanent opholdstilladelse

Digital (online)

12-02-2024

TU5

Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af pensionering fra international organisation

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

26-04-2024 

Kode

Titel

Link

Senest opdateret 

RF1 online 

Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk 

Digital (online)

28-02-2024 

RF1

Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

28-02-2024

RF2 online 

Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk

Digital (online) 

22-02-2024

RF2

Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024

Kode 

Titel

Link

Senest opdateret

BF1/US online

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet

Digital (online)

22-02-2024

BF2-3/US online

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet 

Digital (online) 

14-02-2024 

BF2/US

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-05-2022

BF3

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger sammen med voksne)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

12-10-2022

BF3b

Spørgeskema til brug for ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Print selv (PDF)
Print selv (Word)

01-08-

2020

Kode Titel Link  Senest opdateret 

IB1

Udbetaling af offentlige ydelser til ægtefællesammenførte

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

IB3

Mistanke om genopdragelsesrejse

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

IB4

Mistanke om pro forma-ægteskab

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

IB5

Udbetaling af vedvarende hjælp

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

15-06-2020

 

Kode

Titel

Link

Senest opdateret

BO1 online

Ansøgning om opholdstilladelse til barn født i Danmark

Digital (online)

26-10-2023

PE1/US online

Ansøgning om ændring af personlige data

Digital (online)

29-08-2023

SG3 online

Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig

Digital (online)

22-02-2023

SG3

Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig

Print selv (pdf)
Print selv (Word)

03-03-2023

SG4 online

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

Digital (online)

15-02-2024

SG4

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

Bemærk: For visse ansøgningstyper er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning SG4 online

Print selv (PDF)
Print selv (Word)

16-02-2024

SL1 online

Application for a residence permit as displaced person from Ukraine in Denmark

Digital (online)

22-02-2023

SL1

Ansøgning om opholdstilladelse som en fordrevet person fra Ukraine i Danmark

Print selv (PDF)
Print selv (Word)

03-03-2023

SL2

Ansøgning om opholdstilladelse som familiemedlem til en fordreven person fra Ukraine i Danmark

Print selv (PDF)
Print selv (Word)

03-03-2023

TBT/US

Ansøgning om tilbagerejsetilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet

Print selv (PDF)
Print selv(Word)

01-08-2020

AF1 

Ansøgning om familiesammenføring med en person, der har opholdstilladelse i Danmark efter at have bistået danske myndigheder m.v. i Afghanistan

Print selv (PDF)

Print selv (word)

03-04-2023 

AF2

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter særloven for personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv.

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

 

05-10-2023 

IP1 

Ansøgning om opholdstilladelse ved pensionering fra international organisation 

Print selv (PDF)
Print selv(Word) 

03-03-2023

IP2 

Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, der pensioneres fra international organisation 

Print selv (PDF)
Print selv(Word) 

03-03-2023 

IP3 

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse ved pensionering fra international organisation eller som medfølgende familiemedlem 

Print selv (PDF)
Print selv(Word) 

03-03-2023

GE3

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om ægtefællesammenføring 

Print selv (PDF)
Print selv(Word)

01-08-2020

Kode Titel  Link  Senest opdateret
GL/BF1 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024
GL/BF2 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024
GL/FA1 Ansøgning om ægtefællesammenføring

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024
GL/FA2 Ansøgning om familiesammenføring for børn

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024
GL/FA3 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024
GL/FA4 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024
GL/FA5 Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til personer, der kom til Grønland som familiesammenførte børn, og som nu er blevet voksne (over 18 år)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

23-02-2024
GL/FA6 Ansøgning om permanent opholdstilladelse (ægtefællesammenføring)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-01-2024
GL/FA7 Ansøgning om permanent opholdstilladelse til personer, der kom til Grønland som familiesammenførte børn, og som nu er blevet voksne (over 18 år)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-01-2024
GL/KO1 Ansøgning om opholdskort

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

23-02-2024
GL/SG1 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

23-02-2024
GL/SG2 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland på baggrund af tidligere dansk indfødsret eller grønlandsk/dansk afstamning

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

23-02-2024
GL/SG3 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som er forældre over 60 år, har nær tilknytning til en i Grønland fastboende person eller har fået opholdstilladelse i Grønland af særlige grunde

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

23-02-2024
GL/SG4 Ansøgning om permanent opholdstilladelse til personer som tidligere har haft dansk indfødsret, er forældre over 60 år, har nær tilknytning til en i Grønland fastboende person eller har fået opholdstilladelse i Grønland af ganske særlige grunde

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-01-2024
Tilbagerejsetilladelse (GL) Ansøgning om tilbagerejsetilladelse til Grønland

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
Kode Titel Link Senest opdateret
FO/BF1 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

12-02-2024
FO/BF2 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

12-02-2024
FO/FA1 Ansøgning om ægtefællesammenføring

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

14-02-2024
FO/FA2 Ansøgning om familiesammenføring for børn

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

21-02-2024
FO/FA3 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024
FO/FA4 Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024
FO/FA5 Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til personer, der kom til Færøerne som familiesammenførte børn, og som nu er blevet voksne

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024
FO/FA6 Ansøgning om permanent opholdstilladelse (ægtefællesammenføring)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-01-2024
FO/FA7 Ansøgning om permanent opholdstilladelse til personer, der kom til Færøerne som familiesammenførte børn, og som nu er blevet voksne

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-01-2024
FO/KO1 Ansøgning om opholdskort

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024
FO/SG1 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024
FO/SG2 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på baggrund af tidligere dansk indfødsret eller færøsk/dansk afstamning

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024
FO/SG3 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som er forældre over 60 år, har nær tilknytning til en på Færøerne fastboende person eller har fået opholdstilladelse på Færøerne af særlige grunde

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

22-02-2024
FO/SG4 Ansøgning om permanent opholdstilladelse til personer som tidligere har haft dansk indfødsret, er forældre over 60 år, har nær tilknytning til en på Færøerne fastboende person eller har fået opholdstilladelse på Færøerne af ganske særlige grunde

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-01-2024
Tilbagerejsetilladelse (FO) Ansøgning om tilbagerejsetilladelse til Færøerne

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018