Hvis du skal ansøge om en ny opholdstilladelse eller om forlængelse af din nuværende opholdstilladelse, anbefaler vi, at du finder det rette ansøgningsskema på den relevante ansøgningsside på nyidanmark.dk under fanen ’Sådan ansøger du’. På den måde sikrer du dig, at du får valgt det rigtige ansøgningsskema. På ansøgningssiden kan du også læse mere om betingelserne for opholdstilladelsen under fanen ’Det skal du vide’.

Brug af et online ansøgningsskema kan være obligatorisk

Det kan være obligatorisk at bruge et af SIRIs online ansøgningsskemaer, når du skal indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Det gælder fx hvis du skal ansøge om opholdstilladelse efter Fast-track ordningen eller Start-up Denmark. Det gælder også hvis du skal ansøge om forlængelse eller hvis du skal ansøge om et nyt opholdskort. Det fremgår direkte af hver enkelt ansøgningsside, hvis det er obligatorisk at bruge et online ansøgningsskema.

Du kan blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema, hvis særlige forhold gør, at du ikke kan bruge skemaet. Du kan fx blive fritaget på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller manglende digitale kompetencer.

SIRI vil foretage en konkret vurdering af, om du kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget kan du fx ringe til SIRI eller skrive til os via vores kontaktformular.

Du finder SIRIs kontaktoplysninger her

SIRI vil tilbyde dig en anden måde at indgive ansøgningen på, hvis du bliver fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema.

SIRI kan afvise at behandle ansøgningen, hvis du ikke bruger et online ansøgningsskema til at indgive en ansøgning, som er omfattet af krav om obligatorisk digital selvbetjening, og SIRI samtidig vurderer, at du ikke kan fritages fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema.

Oversigt over ansøgningsskemaer

Kode

Titel 

Link 

OD1

Ansøgning om EU-opholdsdokument

Digital (online)

 

OD1A

Ansøgning om EU-opholdsdokument, når du er statsborger i et EU/EØS land eller Schweiz eller er udstationeret af en virksomhed i EU til at levere en tjenesteydelse i Danmark

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

OD1B

Ansøgning om EU-opholdsdokument, når du er familiemedlem til en EU/EØS/Schweizisk statsborger

 

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

OD1C

Ansøgning om permanent EU-opholdsdokument

 

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

OD2/A

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten

Print selv (PDF)

Print selv (word)

OD2/B

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Print selv (PDF)

Print selv (word)

OD2/C

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer

Print selv (PDF)

Print selv (word)

OD2/D

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Print selv (PDF)

Print selv (word)Print selv (PDF)

Print selv (word)

Kode

Titel 

Link 

AR1 online

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Digital (online)

AR2

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som selvstændig erhvervsdrivende givet før 1/1 2015 (ej Start-up Denmark ordningen).

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

AR3 online

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Digital (online)

AR6 online

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Skemaet skal udfyldes af din arbejdsgiver eller en tredjepart (fx et formidlingsbureau) og forudsætter, at du har givet fuldmagt til arbejdsgiveren eller tredjeparten.

Digital (online)

AR7 online 

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde 

Digital (online)

AR8

Ansøgning om arbejdstilladelse eller forlængelse af arbejdstilladelse i Danmark (kun arbejdstilladelse, ikke opholdstilladelse)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

ESS1

Ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af ansættelse eller deltagelse i ph.d.-studier ved ESS i Sverige

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

GR2 online

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen 

Digital (online)

SD1 online

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som selvstændig efter Start-up Denmark ordningen

Digital (online)

SD2 online 

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som selvstændig efter Start-up Denmark ordningen

Digital (online)

 

JS1

 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af jobsøgning

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

                                                                                       

Kode

Titel 

Link 

FO1

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

FO2

Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem 

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

FO3

Ansøgning om opholdskort - Færøerne

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

FO4

Ansøgning om tilbagerejsetilladelse til Færøerne

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

 

FO5

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde hos en Fast Track Forhåndsgodkendt Arbejdsgiver (Fast Track Færøerne) 

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

FO/AR7

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere 

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

FO/AR8

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver 

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

FO/AR9 

Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere 

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

GL1

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde                                 

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

GL2

Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem 

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

GL3

Ansøgning om opholdskort - Grønland

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

GL4

Ansøgning om tilbagerejsetilladelse til Grønland

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

GL5

 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde hos en forhåndsgodkendt arbejdsgiver (Fast Track Grønland)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

                                                                                       

Kode

Titel

Link 

ST1

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som studerende

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

ST1 online

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som studerende

Digital (online)

ST3 online 

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som studerende

Digital (online) 

ST4

Ansøgning om arbejdstilladelse til praktikophold for studerende

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

 

ST5

Ansøgning om opholdstilladelse til 6 måneders jobsøgning efter afsluttet uddannelse

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

 

ST6

Ansøgning om opholdstilladelse til 3 års jobsøgning efter afsluttet studie

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

ST7

Ansøgning om arbejdstilladelse uden begrænsning under jobsøgningsophold efter afsluttet studie

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

ST8

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af uddannelsestilknytning eller uddannelsesskift

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

ST9

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af uddannelsestilknytning eller uddannelsesskift

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

PHD 1 online

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.-studerende

Digital (online)

PHD 2 online 

Ansøgning om forlængelse af opholds og arbejdstilladelse som ph.d.-studerende 

Digital (online)

                                                                                       

Kode

Titel

Link 

MF1 online

Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, der skal arbejde eller studere i Danmark

Digital (online)

MF2 online 

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, der skal arbejde eller studere i Danmark 

Digital (online)

 MF3

 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlandsdansker

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

MF4

Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, der har opnået permanent opholdstilladelse i forlængelse af arbejde eller studie

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

                                                                                       

 

Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, der skal arbejde eller studere i Danmark

Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, der skal arbejde eller studere i Danmark

Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, der skal arbejde eller studere i Danmark

Kode

Titel 

Link 

AU1

Ansøgning om opholdstilladelse som au pair

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

AU1 online

Ansøgning om opholdstilladelse som au pair

Digital (online)

                                                                                       

Kode

Titel 

Link 

PR1 online

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

Digital (online)

PR2 online

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for alle områder

Digital (online) 

PR3 online 

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv. 

Digital (online)

ST4 

Ansøgning om arbejdstilladelse til praktikophold for studerende

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

                                                                                       

Kode

Titel 

Link 

XG1 online

Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark som volontør eller med henblik på at opnå autorisation 

Digital (online)

JS2

Ansøgning om opholdstilladelse til 6 måneders jobsøgning efter opnåelse af dansk autorisation

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

WH1

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til Working Holiday 

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

WH1 online

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til Working Holiday

Digital (online)

                                                                                       


Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til Working Holiday 

Kode

Titel 

Link 

EK1 online

Ansøgning om forlængelse af etableringskort

Digital (online)

                                                                                       

Kode

Titel 

Link 

FT1 online

Fast-track ordningen - ansøgning om certificering af arbejdsgiver

Digital (online)

                                                                                       

Kode

Titel 

Link 

BR1 online

Ansøgning om ophold i Danmark på baggrund af udtrædelsesaftalen mellem EU og det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Digital (online)

                                                                                       

Kode

Titel 

Link 

KO1/SIRI online

Ansøgning om opholdskort på erhvervs- og studieområdet

Digital (online)

KO1/EU

Ansøgning om opholdskort på baggrund af EU-reglerne

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

KO1/Brexit

Ansøgning om opholdskort på baggrund af udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

TBT/SIRI 

Ansøgning om tilbagerejsetilladelse på erhvervs- og studieområdet 

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

BF1/SIRI

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse eller om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Digital (online)