Der er en række fordele ved at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. Ved at indgive en digital ansøgning til Udlændingestyrelsen sikrer den enkelte ansøger sig, at vedkommende får afgivet alle relevante og nødvendige oplysninger. Spørgsmålene i de digitale selvbetjeningsløsninger tilpasser sig den enkelte bruger undervejs. Alle oplysninger overføres samtidig direkte til Udlændingestyrelsens sagsbehandlingssystemer. Det giver en hurtigere og smidigere sagsbehandling og dermed en bedre service til brugerne.

Det er obligatorisk at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed på nyidanmark.dk, når du indgiver en af følgende typer af ansøgninger (klik på linket i højre kolonne for at gå direkte til selvbetjeningsløsningen):

 

Ansøgningstype

Regelgrundlag

Selvbetjeningsløsning

Opholdstilladelse til et mindreårigt barn født i Danmark.

Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2.

BO1 online

Forlængelse af opholdstilladelse til en familiesammenført ægtefælle eller samlever.

Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, og § 9 c, stk. 1.

FA3 online

Forlængelse af en opholdstilladelse til et familiesammenført barn under 18 år.

Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 9 c, stk. 1.

FA4-5 online

Forlængelse af opholdstilladelse til et familiesammenført barn over 18 år.

Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 9 c, stk. 1.

FA4-5 online

Forlængelse af opholdstilladelse til en udlænding, som har opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde.

Udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

SG4 online

Forlængelse af opholdstilladelse til en udlænding, som tidligere har haft dansk indfødsret.

Udlændingelovens § 9 d.

SG4 online

Forlængelse af opholdstilladelse til en udlænding fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien eller fra det tidligere Jugoslavien m.v.

Udlændingelovens § 9 e samt § 9, stk. 2, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001.

SG4 online

Permanent opholdstilladelse.

Udlændingelovens § 11, jf. §§ 7-9 f, §§ 9 i-9 n eller § 9 p.

TU1-4 online

Forhåndsdispensation fra bortfald af en opholdstilladelse før udrejse til en udlænding, som har opholdstilladelse på baggrund af asyl eller familiesammenføring mv.

Udlændingelovens § 17, stk. 3.

BF1/US online

Nyt opholdskort.

 

KO1/US online

Opholdskort til et mindreårigt barn.

Udlændingebekendtgørelsens § 14, stk. 2.

KO1/US online

Udstedelse af et konventions- eller fremmedpas.

Udlændingebekendtgørelsens § 7.

PA1-2 online

Forlænget gyldighed af et udstedt rejsedokument for flygtninge eller fremmedpas.

Udlændingebekendtgørelsens § 8.

PA1-2 online 

Ændring af personlige data.

Udlændingelovens § 40 e.

PE1/US online

Forhåndsgodkendelse af virksomhed til modtagelse af forretningsbesøg.

Udlændingelovens § 4 d.

VF1 online

Afvisning af ansøgning

Hvis du ikke indgiver ansøgningen via den digitale selvbetjeningsløsning, kan Udlændingestyrelsen afvise at behandle ansøgningen. Det betyder, at styrelsen ikke vil behandle ansøgningen, og du skal søge på ny. Inden Udlændingestyrelsen afviser ansøgningen, vil styrelsen dog kontakte dig og vejlede om, hvordan du indgiver ansøgningen korrekt.

Visse ansøgere er undtaget fra krav om digital selvbetjening

Der kan imidlertid være særlige forhold, der gør, at nogle personer ikke kan udfylde en digital ansøgning. I sådanne tilfælde vil Udlændingestyrelsen behandle en ansøgning, selvom den ikke er indgivet digitalt.

Særlige forhold kan fx være:

  • Ansøger mangler digitale kompetencer.

  • At ansøger af helbredsmæssige grunde ikke kan bruge en digital selvbetjeningsløsning.

En ansøger, som er blevet fritaget fra Digital Post, vil også være undtaget fra kravet om digital selvbetjening. Læs mere om Digital Post

Der er ikke krav om, at tyrkiske statsborgere, som er omfattet af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, bruger de digitale selvbetjeningsløsninger. Læs mere om, hvilke tyrkiske statsborgere der er omfattet af associeringsaftalen. Udlændingestyrelsen anbefaler imidlertid, at også tyrkiske statsborgere omfattet af associeringsaftalen bruger de digitale selvbetjeningsløsninger.

Der er heller ikke krav om, at partsrepræsentanter, fx advokater og pårørende, skal bruge de digitale selvbetjeningsløsninger.

Hvis du mener, at du er undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening, skal du i stedet bruge det papirbaserede ansøgningsskema, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed for den relevante ansøgningstype. Det gælder dog ikke tyrkiske statsborgere, som er omfattet af associeringsaftalen.

Hjælp til MitID

Du skal bruge MitID for at kunne logge ind og underskrive en digital ansøgning. På mitid.dk kan du læse om, hvordan du bestiller, aktiverer og bruger MitID. Læs om MitID

Hjælp til digital selvbetjening på nyidanmark.dk

Er du i tvivl om, hvilken selvbetjeningsløsning du skal bruge, kan du kontakte Udlændingestyrelsen

Hjælp til digital kommunikation med det offentlige

Hvis du har svært ved at bruge it og internet, kan du læse om mulighederne for at få hjælp i pjecen ’Digital kommunikation med det offentlige’. Pjecen kan også fås på tryk i borgerservice og på biblioteker. Hent pjece: Digital kommunikation med det offentlige (pdf)

Hvis du er undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening, når du indgiver ansøgning til Udlændingestyrelsen, skal du i stedet bruge det relevante papirbaserede ansøgningsskema, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed.

Hvis du bruger et papirbaseret ansøgningsskema til at indgive en ansøgning, som er omfattet af krav om obligatorisk digital selvbetjening, og Udlændingestyrelsen vurderer, at du ikke kan undtages fra kravet om digital selvbetjening, kan Udlændingestyrelsen afvise at behandle ansøgningen.

Udlændingestyrelsen stiller følgende papirbaserede ansøgningsskemaer til rådighed for ansøgere og partsrepræsentanter, som er undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening:

Klik på linket i kolonnen til højre for at hente skemaet i enten Word- eller PDF-format. Skemaer i Word-format kan udfyldes på skærmen, inden de printes. Blanketterne i PDF-format kan ikke udfyldes på skærmen. Du skal i skemaet angive, hvorfor du mener, at du er undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening.

 

Ansøgningstype Regelgrundlag Skema

Opholdstilladelse til et mindreårigt barn født i Danmark.

Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2.

BO1: Ansøgning om opholdstilladelse til barn født i Danmark
Word-format
PDF-format

Forlængelse af opholdstilladelse til en familiesammenført ægtefælle eller samlever. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, og § 9 c, stk. 1.

FA3: Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefælle-sammenføring
Word-format
PDF-format

Forlængelse af opholdstilladelse til et familiesammenført barn under 18 år. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 9 c, stk. 1.

FA4: Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn
Word-format
PDF-format

Forlængelse af opholdstilladelse til et familiesammenført barn over 18 år. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 9 c, stk. 1. FA5: Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år
Word-format
PDF-format

Forlængelse af en opholdstilladelse til en udlænding, som har opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde.

Udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

SG4: Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold
Word-format
PDF-format

 

Forlængelse af en opholdstilladelse til en udlænding, som tidligere har haft dansk indfødsret.

 

Udlændingelovens § 9 d.

SG4: Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold
Word-format
PDF-format

 

Forlængelse af en opholdstilladelse til en udlænding fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien eller fra det tidligere Jugoslavien m.v.

 

Udlændingelovens § 9 e samt § 9, stk. 2, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001.

SG4: Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold
Word-format
PDF-format

Permanent opholdstilladelse

Udlændingelovens § 11, jf. §§ 7-9 f, §§ 9 i-9 n eller § 9 p.

TU1: Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring
Word-format
PDF-format

TU2: Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning
Word-format
PDF-format

TU3: Ansøgning om permanent opholdstilladelse for særlige grupper.
Word-format
PDF-format

TU4: Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier
Word-format
PDF-format

 

Forhåndsdispensation fra bortfald af en opholdstilladelse før udrejse til en udlænding, som har opholdstilladelse på baggrund af asyl eller familiesammenføring mv.

 

Udlændingelovens § 17, stk. 3.

BF1/US: Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet
Word-format
PDF-format
Nyt opholdskort.

KO1/US: Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenførings-området
Word-format
PDF-format

Opholdskort til et mindreårigt barn. Udlændinge-bekendtgørelsens § 14, stk. 2. KO1/US: Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenførings-området
Word-format
PDF-format
Udstedelse af et konventions- eller fremmedpas. Udlændinge-bekendtgørelsens § 7. PA1: Ansøgning om pas til udlænding i Danmark
Word-format
PDF-format
 

Forlænget gyldighed af et udstedt rejsedokument for flygtninge eller fremmedpas.

 

Udlændingebekendtgørelsens § 8.

PA2: Ansøgning om forlænget gyldighed af pas
Word-format
PDF-format

Ændring af personlige data.

Udlændingelovens § 40 e.

PE1/US: Ansøgning om ændring af personlige data
Word-format
PDF-format

Forhåndsgodkendelse af virksomhed til modtagelse af forretningsbesøg. Udlændingelovens § 4 d. Findes ikke som papirbaseret ansøgningsskema. Kontakt venligst Udlændingestyrelsen.
     

Afvisning af ansøgning

Hvis du er undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening, og du ikke bruger et af ovennævnte papirbaserede ansøgningsskemaer i stedet for, kan Udlændingestyrelsen afvise at behandle ansøgningen. Det betyder, at Udlændingestyrelsen ikke vil behandle ansøgningen, og du skal søge på ny. Inden Udlændingestyrelsen afviser ansøgningen, vil styrelsen dog kontakte dig og vejlede om, hvordan du indgiver ansøgningen korrekt.

Visse ansøgere er undtaget fra krav om brug af ansøgningsskema

Der kan dog være helt særlige forhold, som gør, at nogle personer ikke kan bruge et papirbaseret ansøgningsskema. Særlige forhold kan fx være, at ansøger af helbredsmæssige grunde ikke kan udfylde et papirbaseret ansøgningsskema.

Der er ikke krav om, at tyrkiske statsborgere, som er omfattet af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, skal bruge et papirbaseret ansøgningsskema. Udlændingestyrelsen anbefaler imidlertid, at også tyrkiske statsborgere omfattet af associeringsaftalen bruger de papirbaserede ansøgningsskemaer.

Hvis du mener, at du er undtaget fra obligatorisk brug af papirbaserede ansøgningsskemaer, skal du kontakte Udlændingestyrelsen. Styrelsen vil vejlede om, hvordan du indgiver ansøgning.

Det er obligatorisk at bruge de papirbaserede ansøgningsskemaer, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed, når du indgiver en af følgende typer af ansøgninger:

 

Ansøgningstype Regelgrundlag Skema
Opholdstilladelse til en familiesammenført ægtefælle eller samlever. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, og § 9 c, stk. 1. FA1 & FA10
Opholdstilladelse til et mindreårigt familiesammenført barn. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 9 c, stk. 1. FA6, FA7, FA11 & FA12
Opholdstilladelse til et andet familiemedlem. Udlændingelovens § 9 c, stk. 1. SG1 & SG2
     

I de tilfælde, hvor Udlændingestyrelsen stiller en digital (online) selvbetjeningsløsning til rådighed for en af ovenstående ansøgningstyper, er det valgfrit, om du vil bruge den digitale løsning eller det papirbaserede ansøgningsskema.

Afvisning af ansøgning

Hvis du ikke bruger de papirbaserede ansøgningsskemaer, kan Udlændingestyrelsen afvise at behandle ansøgningen. Det betyder, at Udlændingestyrelsen ikke vil behandle ansøgningen, og du skal søge på ny. Inden Udlændingestyrelsen afviser ansøgningen, vil styrelsen dog kontakte dig og vejlede om, hvordan du indgiver ansøgningen korrekt.

Visse ansøgere er undtaget fra krav om brug af ansøgningsskema

Der kan dog være helt særlige forhold, som gør, at nogle personer ikke kan bruge et papirbaseret ansøgningsskema. Særlige forhold kan fx være, at ansøger af helbredsmæssige grunde ikke kan udfylde et papirbaseret ansøgningsskema.

Partsrepræsentanter, fx advokater og pårørende, er normalt ikke undtaget fra kravet om brug af papirbaseret ansøgningsskema.

Der er ikke krav om, at tyrkiske statsborgere, som er omfattet af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, skal bruge et papirbaseret ansøgningsskema. Udlændingestyrelsen anbefaler imidlertid, at også tyrkiske statsborgere omfattet af associeringsaftalen bruger de papirbaserede ansøgningsskemaer.

Hvis du mener, at du er undtaget fra obligatorisk brug af papirbaserede ansøgningsskemaer, skal du kontakte Udlændingestyrelsen. Styrelsen vil vejlede om, hvordan du indgiver ansøgning.

Tyrkiske statsborgere, som er omfattet af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, er undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening eller brug af papirbaseret ansøgningsskema ved indgivelse af ansøgning til Udlændingestyrelsen.

Det drejer sig om tyrkiske statsborgere, der har opholdstilladelse på baggrund af erhverv, eller tyrkiske statsborgere, der i øvrigt er økonomisk aktive som arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende eller tjenesteydere. Ligeledes er udlændinge, der søger om familiesammenføring til en herboende tyrkisk statsborger, der er økonomisk aktiv som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder, undtaget fra kravet om digital selvbetjening.

Det beror på en konkret vurdering, om en person kan betragtes som arbejdstager i EU-rettens forstand. Det afgørende er, om der er tale om udøvelse af faktisk og reel beskæftigelse. Ved vurderingen af, om der er tale om faktisk og reel beskæftigelse, lægges der vægt på, at den pågældende præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger. Beskæftigelse, der fremstår som et rent marginalt supplement, er udelukket fra anvendelsesområdet, og derfor kan det forhold, at den pågældende kun arbejder ganske få timer, tyde på, at den udøvede beskæftigelse kun er et rent marginalt supplement. Det er derfor normalt en betingelse, at den pågældende arbejder minimum 10-12 timer ugentligt.

Udlændingestyrelsen anbefaler imidlertid, at også tyrkiske statsborgere omfattet af associeringsaftalen bruger de obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger og de obligatoriske papirbaserede ansøgningsskemaer.