Det er en betingelse for at blive meddelt opholds- og arbejdstilladelse med henblik på arbejde, at dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. Det vil sige, at du skal modtage den løn, som er sædvanlig for det pågældende arbejde i Danmark. 

Betingelsen om, at din løn skal være sædvanlig, gælder både i førstegangssager og i forlængelsessager.

Det gælder for opholds- og arbejdstilladelse efter følgende ordninger: 

 • beløbsordningen, 
 • fast track-ordningens beløbsspor, korttidsspor og forskerspor,
 • forskerordningen,
 • positivlisten for personer med en videregående uddannelse, 
 • positivlisten for faglærte,
 • ordningen for særlige individuelle kvalifikationer,
 • ordningen for fodermester og driftsleder,
 • praktikantordningen og
 • evalueringsansættelse eller andet arbejde for udlændinge med tilladelse til autorisations-ophold.

Spørgsmålet om sædvanlig løn i sager efter positivlisten for faglærte sker efter nogle særlige principper, som du kan læse mere om på ansøgningssiden for positivlisten for faglærte.

Sager, hvor vi som udgangspunkt vurderer, at lønvilkår er sædvanlige 

SIRI vil normalt vurdere, at din løn er sædvanlig, hvis det er oplyst i ansøgningsskemaet og i ansættelseskontakten, at:

 • din arbejdsgiver er omfattet af en kollektiv overenskomst gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening. Bemærk, at det ikke er tilstrækkeligt at være medlem af en brancheforening
 • dit ansættelsesforhold er omfattet af en kollektiv overenskomst. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at dit ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst for relevant branche/område. Bemærk, at din arbejdsgiver skal have tiltrådt overenskomsten ved en aftale med fagforeningen, og at det derfor ikke er tilstrækkeligt, at din arbejdsgiver alene følger en overenskomst
 • lønnen pr. måned udgør kr. 67.812,50 eller mere (2023-niveau) 

I disse tilfælde vil vi som udgangspunkt ikke foretage en nærmere undersøgelse af, om den tilbudte løn er sædvanlig. 

Sager, hvor vi skal undersøge, om lønvilkår er sædvanligt

Hvis ikke punkterne ovenfor er dokumenteret i din ansættelseskontrakt, vil SIRI undersøge, om den tilbudte løn er sædvanlig efter danske forhold. Når vi skal vurdere, om lønnen er sædvanlig, anvender vi Dansk Arbejdsgiverforening (DAs) lønstatistik som rettesnor.

For at kunne anvende DAs lønstatistik, skal vi have oplysninger om jobtitel, jobbeskrivelse, relevant erhvervserfaring for den tilbudte stilling samt den sekscifret DISCO-kode, der betegner arbejdsfunktionen.

Læs mere om fagklassifikationen DISCO og DISCO-koder

Når vi har de ovennævnte oplysninger, kan vi vurdere, om den tilbudte løn er sædvanlig. Den tilbudte løn skal som minimum være på niveau med nedre kvartil for den pågældende arbejdsfunktion (sekscifrede DISCO-kode) og tilsvarende antal års erhvervserfaring i DAs lønstatistik for den region, du skal arbejde i.

 

DAs lønstatistik for ansøgninger indgivet fra og med 1. august 2023

 

DAs lønstatistik for ansøgninger indgivet fra og med 1. oktober 2023

 

Hvis vi vurderer, at lønnen ikke er sædvanlig, kan vi partshøre din arbejdsgiver om lønnen på baggrund af DAs lønstatistik. 

Hvis vi vurderer, at DA’s lønstatistik i din sag viser en usædvanlig løn, f.eks. sammenlignet med det generelle lønniveau for den pågældende arbejdsfunktion, kan vi anmode De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), om deres vurdering af, om din løn er sædvanlig efter danske forhold. Vurderer RAR, at din løn ikke er sædvanlig, vil vi partshøre din arbejdsgiver om det før vi træffer en afgørelse i din sag.