DISCO-08 (DISCO) er den officielle danske version af den internationale fagklassifikation, International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), der gør det muligt at sammenligne personer med samme arbejdsfunktion, uanset medarbejderens formelle jobtitel og uddannelsesbaggrund.

Arbejdsfunktionen er en beskrivelse af det arbejde, som du skal udføre, og til hver arbejdsfunktion hører en sekscifret kode (DISCO-kode). SIRI anvender den sekscifrede DISCO-kode til vurdering af, om din løn er sædvanlig efter danske forhold. Bemærk, at det er dine primære arbejdsfunktioner – og ikke din jobtitel, der afgør, hvilken sekscifret DISCO-kode din arbejdsgiver skal oplyse til SIRI.

DISCO er bygget op i et hierarki bestående af ni grupper, som er: 

1. Ledelsesarbejde
2. Højt kvalifikationsniveau
3. Mellemhøjt kvalifikationsniveau
4. Alm. kontor- og kundeservicearbejde
5. Service- og salgsarbejde
6. Arbejde inden for landbrug m.v.
7. Håndværkspræget arbejde
8. Operatør-, monterings- og transportarbejde
9. Andet manuelt arbejde

Når din arbejdsgiver vælger en sekscifret DISCO-kode, er det kodens første ciffer, der angiver, hvilken gruppe ansættelsen hører ind under.

Skal du fx ansættes som Account Manager, er det dine primære arbejdsopgaver fx salg, regnskab eller marketing, som er afgørende for valget af den sekscifrede DISCO-kode. 

Det er din arbejdsgiver, der kender indholdet af ansættelsestilbuddet og derfor har de bedste forudsætninger for at angive den rette sekscifrede DISCO-kode. Hvis SIRI vurderer, at den oplyste DISCO-kode ikke er retvisende, vil vi anmode din arbejdsgiver om at vurdere DISCO-koden på ny. Hvis der fortsat er tvivl om DISCO-koden, kan SIRI anmode De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) om deres vurdering af den.

Du kan læse mere om, hvordan SIRI anvender DISCO-koden til vurdering af, om en løn er sædvanlig efter danske forhold.

Du kan læse mere om fagklassifikationen DISCO på Danmarks Statistiks hjemmeside (nyt vindue). 

Endelig kan du fremsøge specifikke DISCO-koder på Danmarks Statistiks hjemmeside (nyt vindue).