Publiceret 01-07-2024

Nye regler for ægtefællesammenføring er trådt i kraft

I dag den 1. juli 2024 træder nye regler for ægtefællesammenføring i kraft. Reglerne gælder også for visse ansøgninger, der er indgivet, før loven trådte i kraft.

De nye regler betyder bl.a., at kravet om, at den herboende ægtefælle skal have bestået prøve i dansk 3 eller en tilsvarende eller højere danskprøve, for at parret samlet set kan opfylde integrationskravet, også kan opfyldes ved, at den herboende ægtefælle dokumenterer at have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 5 år, der i væsentlig grad har medført kommunikation på dansk.

At den herboende ægtefælle i væsentlig grad har kommunikeret på dansk betyder, at han eller hun dagligt og i en stor del af arbejdsdagen har haft hyppig skriftlig eller mundtlig kontakt på dansk med dansktalende personer. Kommunikationen kan have været med kollegaer, borgere, samarbejdspartnere, kunder, patienter eller andre.

Derudover betyder de nye regler, at den økonomiske sikkerhed, der skal stilles som betingelse for ægtefællesammenføring i visse sager, nedsættes fra ca. 114.000 kr. til 57.000 kr.

Udlændingestyrelsen har, i forbindelse med at lovforslaget blev fremsat i Folketinget den 11. april 2024, givet den herboende ægtefælle i verserende sager, hvor lovændringen kunne have betydning, mulighed for at tilkendegive, at sagens videre behandling skulle afvente at de nye regler trådte i kraft. Disse sager vil nu blive færdigbehandlet.

Ansøgere, der fik endeligt afslag på ægtefællesammenføring, inden lovforslaget blev fremsat den 11. april 2024, med henvisning til manglende opfyldelse af det tidligere gældende krav om økonomisk sikkerhedsstillelse eller det tidligere gældende sprogkrav, der stilles til den herboende ægtefælle, har mulighed for at indgive en ny ansøgning om ægtefællesammenføring.

Lovændringen indebærer også en ændring af reglerne om permanent opholdstilladelse og de overførte betingelser for permanent opholdstilladelse i sager om ægtefællesammenføring. Læs nyheden om disse nye regler

Yderligere information

Læs lovforslaget som fremsat

Læs lovforslaget som vedtaget

Læs mere om reglerne for ægtefællesammenføring

Ansvarlig myndighed

Kontakt os