Publiceret 30-05-2024

Nye regler om permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring

Den 1. juli 2024 træder nye regler om permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring i kraft.

Folketinget har den 30. maj 2024 vedtaget nye regler om permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring. Det betyder bl.a., at betingelsen om ikke at have begået visse former for kriminalitet er blevet skærpet således, at også en sigtelse eller tiltale for visse former for lovovertrædelser fremadrettet vil være til hinder for meddelelse af permanent opholdstilladelse. Det samme gælder for de såkaldte overførte betingelser for permanent opholdstilladelse, der gælder for ansøgninger om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle er udlænding, men ikke flygtning.

Denne nye regel er gældende for ansøgninger om permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring, som er indgivet fra og med den 11. april 2024 eller senere.

Yderligere information

Læs lovforslaget som vedtaget

Læs tidligere nyhed om lovforslaget ved fremsættelse

Læs tidligere nyhed om lovforslaget ved høring

Ansvarlig myndighed

Kontakt os