Publiceret 16-11-2023

Nye regler om fritagelse for arbejdstilladelse

Nye regler gør det muligt for udenlandske medarbejdere i koncernforbundne virksomheder at arbejde i Danmark i kortere perioder uden arbejdstilladelse.

Den 17. november 2023 træder nye regler i kraft, som betyder, at man som udlænding (tredjelandsstatsborger) i visse tilfælde kan arbejde i kortere perioder i Danmark, selv om man ikke har en opholds- og arbejdstilladelse. 

Det kræver, at man er ansat i en virksomhed, som er etableret i udlandet og er koncernforbundet med en virksomhed, som er etableret i Danmark. Virksomheden i Danmark skal have mindst 50 ansatte.

Det er ifølge de nye regler muligt at arbejde i virksomheden i Danmark i to adskilte arbejdsperioder inden for 180 dage. Hver arbejdsperiode må være på højst 15 arbejdsdage, og mellem arbejdsperioderne skal man opholde sig uden for Danmark i mindst 14 dage.

Det er desuden et krav, at man kan indrejse og opholde sig lovligt i Danmark, enten fordi man er statsborger i et visumfrit land, eller fordi man har fået udstedt et visum med henblik på at bruge den nye fritagelsesregel.

Inden for visse brancher kan den nye regel udelukkende anvendes til ledelsesarbejde eller arbejde, som kræver viden på højeste niveau eller mellemniveau. Disse brancher er: bygge- og anlæg, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning, hotel- og restauration samt vejgodstransport.

Læs mere om den nye fritagelsesregel

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI