Attention

Besøg nyidanmark.dk/corona hvis du har brug for information om, hvordan coronavirus påvirker SIRI og Udlændingestyrelsens brugere

Publiceret 11-07-2019

Årsrapport om tilsyn med indkvarteringsoperatører

Læs årsrapporten for Udlændingestyrelsens tilsyn med indkvarteringsoperatørernes drift af asylcentersystemet i 2018.

Udlændingestyrelsen lancerede i forsommeren 2017 et nyt koncept for tilsynet med indkvarteringsoperatørernes drift af asylcentre i Danmark. Konceptet består dels af et generelt koncept for tilsynet med det samlede centersystem, dels af et særskilt koncept for tilsynet med indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige – de såkaldte børnecentre.

Udlændingestyrelsen gennemfører selv tilsyn på samtlige opholds- og specialcentre m.v. med undtagelse af børnecentre. Tilsynet med børnecentre gennemføres af Socialtilsyn Midt på vegne af Udlændingestyrelsen.

2018 var det første år, hvor tilsynskonceptet var i fuld effekt hele året. Udlændingestyrelsen og Socialtilsyn Midt iværksatte og/eller gennemførte i alt 60 tilsyn med indkvarteringsoperatørerne i 2018.

I årsrapporten beskrives de overordnede resultater af tilsynene med indkvarteringsoperatørerne med fokus på de tværgående temaer, som gik igen hos flere operatører. Rapporten viser blandt andet, at der i 2018 var udfordringer med indberetning og anmeldelse af kriminalitet, tilstedeværelseskontrol og lovligt fravær, men også at der generelt var en større spredning i de forhold, der førte til indskærpelser og anbefalinger, end det var tilfældet i 2017.

Rapporten viser også, at det nye tilsynskoncept har haft en positiv effekt ved blandt andet at bidrage til den lokale opfølgning på tilsynene. De konkrete resultater af samtlige tilsyn fremgår af rapporten.

Hent årsrapporten for 2018:

Udlændingestyrelsens tilsyn med asylindkvarteringsoperatørerne 2018

Bilag til Udlændingestyrelsens tilsyn med asylindkvarteringsoperatørerne 2018

Se også årsrapporten for 2017 og læs mere om baggrunden for tilsynene i nyheden fra 1. november 2018

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80.