Publiceret 21-09-2017

Udlændingestyrelsen nedjusterer kommunekvoterne for 2017

Færre flygtninge ventes at blive fordelt til kommunerne i år.

Udlændingestyrelsen nedjusterer sit skøn over det antal flygtninge, som kommunerne skal modtage i år, fra 4.000 til cirka 2.200 personer. Det sker på baggrund af antallet af indrejste asylansøgere og antallet af flygtninge, der indtil dato er blevet boligplaceret i kommunerne i år.

Ifølge integrationsloven skal der foretages en ny beregning af kommunekvoterne, hvis det tidligere udmeldte skøn ændres med mere end 50 pct. Det er ikke tilfældet nu, og derfor skal styrelsen blot foretage en forholdsmæssig reduktion af kommunekvoterne.

Se brev til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene om ændrede kommunekvoter for 2017. Det nye skøn over kommunekvoter kan ses i et bilag til brevet.

Se nyhed om styrelsens udmeldte kommunekvoter fra den 18. april 2017.

Yderligere oplysninger kan fås hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80 og pressemedarbejder Frederik Marker Hansen på mobil 91 36 57 90.