Visumlempelsesaftalerne betyder bl.a., at:

  • Kravene til dokumentation for formålet med rejsen forenkles for visse persongrupper
  • Indehavere af diplomatpas fritages fra krav om visum
  • Visse persongrupper kan få flere visa med længerevarende gyldighed til flere indrejser
  • Det almindelige gebyr for indgivelse af en ansøgning om visum fastsættes til 35 euro
  • Visse persongrupper fritages helt for at betale gebyr for indgivelse af en ansøgning om visum
  • Den maksimale sagsbehandlingstid er 30 dage

Oversigt over aftaler

Danmark har aftaler om visumlempelser med følgende lande. Klik på landenavnet for at læse aftalen (datoen for aftalens ikrafttrædelse står i parentesen).

Montenegro (1. august 2008)

Albanien (1. december 2008)

Ukraine (1. marts 2009)

Ukraine (ændringer 1. januar 2016)

Bosnien-Herzegovina (1. april 2009)

Serbien (1. maj 2009)

Rusland (1. oktober 2009)
Fra den 16. september 2022 er visumlempelsesaftalen mellem Danmark og Rusland suspenderet. Læs mere her

Moldova (1. september 2011)

Armenien (1. december 2023)

Statsborgere fra nogle af disse lande er visumfrie, hvis de har biometriske pas. Læs mere om visumpligtige lande