En udlænding, som ikke har ret til ophold i Danmark, og som ikke medvirker til egen udrejse, vil som udgangspunkt blive pålagt at tage ophold på et udrejsecenter.

Udlændingestyrelsen har siden februar 2015 overflyttet afviste asylansøgere m.fl. til Udrejsecenter Sjælsmark og har siden marts 2016 også overflyttet afviste asylansøgere til Udrejsecenter Kærshovedgård. Kriminalforsorgen er indkvarteringsoperatør og har ansvaret for den daglige drift af de to udrejsecentre.

Målgruppen for beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård er primært:

 • Udlændinge, der har fået endeligt afslag på asyl, og som ikke medvirker til deres udrejse.
 • Udlændinge, der er udvist ved dom.
 • Udlændinge, der er på tålt ophold.
 • Udlændinge, hvis opholdstilladelse er bortfaldet efter § 21 b, stk. 1.
 • Udlændinge, der er administrativt udvist efter § 25.

Målgruppen for beboere på Udrejsecenter Sjælsmark er primært:

 • Udlændinge, der har fået endeligt afslag på asyl, og som ikke medvirker til deres udrejse (familier).
 • Udlændinge, der skal tilbageføres til et andet EU/EØS-land efter Dublinforordningen.
 • Udlændinge, der har fået endeligt afslag på asyl, hvis sag har været behandlet i åbenbart grundløs haster-proceduren (enlige og familier).
 • Udlændinge, hvis opholdstilladelse er bortfaldet efter § 21 b, stk. 1 (familier).
 • Udlændinge, der er administrativt udvist efter § 25 (familier).

Beboerne på de to udrejsecentre er som udgangspunkt pålagt opholdspligt, mens beboerne, der er på tålt ophold, er udvist ved dom, hvis opholdstilladelse er bortfaldet efter § 21 b, stk. 1 eller er administrativt udvist efter § 25 også er pålagt underretningspligt.

På Udrejsecenter Kærshovedgård er der etableret elektronisk adgangskontrol i forbindelse med ind- og udgang. Samme elektroniske adgangskontrol forventes færdigetableret på Udrejsecenter Sjælsmark i foråret 2019.

Udrejsecentrene er døgnbemandede.

På udrejsecentrene er der cafeteriaordning, hvor beboerne får tre måltider mad om dagen i centerets kantine. På Udrejsecenter Sjælsmark udleveres også mellemmåltider til børnene.

Hvem kan få opholdspligt?

Udlændingestyrelsen kan efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at en udlænding har pligt til at bo på et udrejsecenter (opholdspligt), jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 8.

Følgende persongrupper kan få opholdspligt:

 • Udlændinge, der har fået endeligt afslag på asyl, og som ikke medvirker til deres udrejse.
 • Udlændinge, der har ulovligt ophold i Danmark, og som ikke medvirker til deres udrejse.
 • Udlændinge, der er udvist ved dom.
 • Udlændinge, der er på tålt ophold.
 • Udlændinge, hvis opholdstilladelse er bortfaldet efter § 21 b, stk. 1. 
 • Udlændinge, der er administrativt udvist efter § 25.

Det er politiet, der vurderer, om en udlænding medvirker eller ikke medvirker til egen udrejse.

Hvad betyder opholdspligt?

Et påbud om opholdspligt betyder, at den pågældende udlænding skal være indkvarteret på udrejsecenteret og som udgangspunkt overnatte på centeret hver nat.

En udlænding med opholdspligt kan straffes, hvis udlændingen ikke overholder påbuddet, jf. udlændingelovens § 60.
Udlændingestyrelsen skal kontrollere, om en udlænding med opholdspligt overholder påbuddet, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 9.

En udlænding med opholdspligt kan efter ansøgning få tilladelse til at overnatte uden for centeret i en vis periode, hvis der er en særlig grund hertil. Det kan fx være:

 • Weekendbesøg hos herboende nærmeste familie.
 • Alvorlig sygdom i den nærmeste familie.
 • Nødvendig lægebehandling.
 • Besøg hos familie og venner i forbindelse med højtider, fødselsdage mv.

Ansøgning om overnatning uden for centeret indgives til operatøren, som videresender dette til Udlændingestyrelsen. Hent ansøgningsskema IN11

Hvem kan få underretningspligt?

Visse udlændinge med opholdspligt kan få en afgørelse om pålæg af underretningspligt. Det gælder følgende persongrupper:

 • Udlændinge, der er udvist ved dom.
 • Udlændinge, der er på tålt ophold.
 • Udlændinge, hvis opholdstilladelse er bortfaldet efter § 21 b, stk. 1.
 • Udlændinge, der er administrativt udvist efter § 25.

Hvad betyder underretningspligt?

Underretningspligten betyder, at en udlænding skal underrette sit udrejsecenter, når udlændingen opholder sig uden for udrejsecenteret i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 6.00, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 10.

En udlænding med underretningspligt kan straffes, hvis udlændingen ikke overholder påbuddet, jf. udlændingelovens § 60, stk. 2.

Hvordan opfylder man sin underretningspligt?

En udlænding med underretningspligt skal underrette udrejsecenteret inden udlændingen forlader centeret, hvis den pågældende planlægger at opholde sig uden for centeret efter kl. 23 samme dag, eller hvis den pågældende allerede opholder sig uden for centeret og ikke kommer tilbage inden kl. 23 samme dag.

Underretningen kan ske på tre måder:

 • Manuelt
 • Telefonisk
 • Elektronisk.

Den manuelle underretning sker ved mundtligt at underrette personalet på udrejsecenteret.

Den telefoniske underretning sker ved at ringe på telefonnummer (+45) 65 99 77 99 og indtaste de nødvendige oplysninger.

Den elektroniske underretning sker på nyidanmark.dk. Gå til elektronisk underretning

Fratagelse af kontante ydelser

Visse persongrupper kan få frataget deres kontante ydelser, hvis de ikke medvirker til egen udrejse. Det gælder bl.a. udlændinge, som:

 • har fået endeligt afslag på asyl.
 • er udvist ved endelig dom og har fået endeligt afslag på asyl.
 • Udlændinge, hvis opholdstilladelse er bortfaldet efter § 21 b, stk. 1.
 • Udlændinge, der er administrativt udvist efter § 25.

Udlændinge på tålt ophold vil dog som udgangspunkt fortsat have mulighed for at optjene tillægsydelser, når de bor på udrejsecenteret.

Læs mere om kontante ydelser