Hvornår skal den økonomiske sikkerhed forlænges eller stilles på ny?

I sager om familiesammenføring med en ægtefælle eller samlever i Danmark efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, har din ægtefælle/samlever normalt stillet en økonomisk sikkerhed i forbindelse med, at du fik opholdstilladelse.

Hvis den økonomiske sikkerhed er stillet før den 1. januar 2011, skal sikkerheden ikke forlænges eller stilles på ny.

Når følgende tre forhold er til stede, skal din ægtefælle/samlever enten forlænge den nuværende økonomiske sikkerhed eller stille en ny sikkerhed:

  • din ægtefælle/samlever har stillet økonomisk sikkerhed den 1. januar 2011 eller derefter i forbindelse med din oprindelige opholdstilladelse,
  • den økonomiske sikkerhed har været stillet i mindre end 10 år fra startdatoen på den oprindelige sikkerhed, og
  • den økonomiske sikkerhed er allerede udløbet, eller den udløber inden for 12 måneder.

Sikkerheden skal forlænges eller stilles på ny, således at der er stillet sikkerhed i 10 år fra startdatoen på den oprindelige sikkerhed. Frem til dette tidspunkt kan din opholdstilladelse nemlig ikke forlænges ud over den periode, den økonomiske sikkerhed er gyldig.

Der er nogle tilfælde, hvor den økonomiske sikkerhed udløber før den tidsbegrænsede opholdstilladelse. En økonomisk sikkerhed, som er udløbet, kan typisk ikke forlænges, og der skal i stedet stilles en ny sikkerhed.

Udlændingestyrelsen kan ikke forlænge en opholdstilladelse for mindre end 6 måneder. Hvis en økonomisk sikkerhed udløber inden for 12 måneder fra det tidspunkt, hvor en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse indgives, skal den økonomiske sikkerhed derfor forlænges eller stilles på ny.

Når der har været stillet sikkerhed i 10 år fra startdatoen på den oprindelige sikkerheds startdato, skal der ikke længere stilles sikkerhed.

Hvordan forlænges/stilles en økonomisk sikkerhed på ny?

Din ægtefælle/samlever skal henvende sig til sin bank, når den økonomiske sikkerhed skal forlænges eller stilles på ny.

En sikkerhed forlænges for det samme beløb, som den oprindelige sikkerhed blev stillet for. Det samme gælder, hvis der stilles en ny sikkerhed, fordi den oprindelige sikkerhed er udløbet. Er den tidligere sikkerhed blevet nedsat af bopælskommunen, skal en ny sikkerhed eller en forlængelse af sikkerheden kun stilles for det beløb, som den tidligere sikkerhed er nedsat til. I forbindelse med forlængelse af opholdstilladelsen skal beløbets størrelse derfor ikke reguleres.

Din ægtefælle eller samlever skal sende den økonomiske sikkerhed til bopælskommunen for at få kommunens godkendelse af sikkerheden.

Når du ansøger om forlængelse af din midlertidige opholdstilladelse, skal du vedlægge dokumentation for, at den økonomiske sikkerhed enten er forlænget, eller for at en ny økonomisk sikkerhed er stillet. Det skal fremgå af dokumentationen, at den økonomiske sikkerhed er godkendt af den kommune, som din ægtefælle/samlever bor i.

Alle spørgsmål om din ægtefælle/samlevers økonomiske sikkerhed rettes til den kommune, som han/hun bor i.

Alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelsen skal afholdes af jer som ægtefæller/samlevere.