Hvis du som tyrkisk statsborger har fået opholdstilladelse, og hvis du inden 6 måneder fra tilmeldingen til Det Centrale Personregister (CPR) er blevet økonomisk aktiv som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder, er du fritaget for kravet om en bestået danskprøve på A1-niveau eller højere niveau.

Hvis du har søgt om ægtefællesammenføring efter den 1. juli 2018, og hvis du inden for 9 måneder fra tilmeldingen til Det Centrale Personregister (CPR) er blevet økonomisk aktiv som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder, er du fritaget for kravet om en bestået danskprøve på A2-niveau eller højere niveau.

Dog er muligheden for at få nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse , som er stillet af din ægtefælle/samlever i Danmark, betinget af, at du har bestået en danskprøve på A1-niveau eller højere niveau og en danskprøve på A2-niveau.

Hvis du er tyrkisk statsborger og på grund af økonomisk aktivitet, mener at du er fritaget for kravet om beståede danskprøver, kan du kontakte Udlændingestyrelsen for at få afklaret, om du er omfattet af fritagelsen og derfor ikke skal bestå danskprøve på A1-niveau og A2-niveau. Hvis du ikke kontakter Udlændingestyrelsen, og det senere – efter fristens udløb – viser sig, at du ikke kan anses for at være økonomisk aktiv, kan opholdstilladelsen blive inddraget.