En EU-skolerejseliste kan benyttes til skoleelever i alderen ca. 6 - 22 år i det almene skolesystem:

 • folkeskoler
 • privatskoler
 • efterskoler
 • ungdomsskoler
 • gymnasieskoler
 • gymnasiale uddannelsessteder, fx HF, HHX, HTX og EUX
 • tekniske skoler
 • erhvervsskoler

Hvad angår andre skoler, fx bosteder med undervisning, beror det på en konkret vurdering, om skolen vil blive anset for omfattet af ordningen. Det er afgørende om skolen primært retter sig mod unge mennesker.

Hvis eleven er opført på en skolerejseliste, hvor der er påhæftet et foto af den pågældende, behøver eleven ikke visum, pas eller anden rejselegitimation og heller ikke tilbagerejsetilladelse for at deltage i en skolerejse i et EU-land eller Schengenland.

Vi anbefaler, at skolen kontakter de selskaber, som gruppen skal rejse med, forud for rejsen, for at sikre, at rejseselskabet accepterer skolerejselisten som gyldig rejselegitimation.

Det er kun den originale fortrykte liste, der kan bruges som rejselegitimation/visum.

Hvis eleven, der er statsborger i et land uden for EU, har selvstændigt, gyldigt pas, udfyldes listen blot med elevens navn, cpr-nummer, fødested og nationalitet samt skolens stempel og underskrift af skolelederen. Denne liste – der så fungerer som visum - skal ikke attesteres af Udlændingestyrelsen eller af andre myndigheder. Passet skal medbringes på rejsen.

Hvis eleven ikke har selvstændigt pas, kan listen også bruges som pas. Dette gøres som følger:

 1. Listen udfyldes med elevens navn, cpr-nummer, fødested og nationalitet samt skolens stempel og underskrift af skolelederen og forsynes med et pasfoto af eleven, der lever op til kravene til pasfoto, hæftet på listen.
 2. Listen skal indsendes til Udlændingestyrelsen til attestation.
 3. Efter hjemkomsten skal skolerejselisten indsendes til Udlændingestyrelsen.

Skolerejselisten udleveres ved at kontakte Udlændingestyrelsen.

Følgende EU-lande er foruden Danmark tilknyttet ordningen:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Derudover er følgende Schengenlande, som ikke er EU-lande, omfattet af ordningen: Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Har eleven pas og dansk opholdstilladelse enten i form af en opholdssticker i passet eller et opholdskort, kan eleven rejse i hele Schengen-området uden at være opført på en skolerejseliste.

Schengenområdet udgøres – foruden Danmark - af: Belgien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Ved rejser til Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien og Rumænien, som er EU-lande, der ikke er en del af Schengenområdet, skal elever opføres på skolerejselisten, som attesteres af Udlændingestyrelsen uanset om eleven har eget pas.