Forlængelse af opholdstilladelse efter særloven

Hvis du har fået opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (herefter særloven), inden den 3. november 2023, har Udlændingestyrelsen af egen drift forlænget din opholdstilladelse til den 17. marts 2025, hvis du opfyldte betingelserne herfor.

Hvis du har fået opholdstilladelse efter særloven i perioden fra den 3. november 2023 til den 17. marts 2024, er din opholdstilladelse samtidig blevet forlænget, så den er gyldig til den 17. marts 2025.

Regeringen har foreslået at forlænge opholdstilladelser givet efter særloven med yderligere et år, så de vil være gyldige frem til 17. marts 2026. Et lovforslag herom forventes fremsat for Folketinget i den kommende Folketingssamling, der indledes i starten af oktober. Udlændingestyrelsen vil informere yderligere herom, når Folketinget har behandlet lovforslaget. Læs pressemeddelelse om regeringens forslag

Udlændingestyrelsen har sendt brevet med afgørelsen om forlængelse af din opholdstilladelse til dig med Digital Post. Du kan læse din Digitale Post på borger.dk, e-Boks.dk eller mit.dk.

Hvis du er fritaget fra Digital Post, har vi sendt brevet med fysisk post til den adresse, som du er registeret med i CPR-registeret. Hvis dit navn ikke står på postkassen, er der risiko for, at brevet er sendt retur.

Ja, når Udlændingestyrelsen har behandlet din sag, og du har fået forlænget din opholdstilladelse, vil du modtage et nyt opholdskort med posten i løbet af ca. 4 uger. Vi sender opholdskortet til den adresse, som du er registeret med i CPR-registeret. Det er vigtigt, at dit navn står på postkassen, så du ikke risikerer, at kortet sendes retur.

Du skal ikke have optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk) til dit nye opholdskort. Vi kan bruge den biometri, som du fik optaget i forbindelse med, at du fik din nuværende opholdstilladelse efter særloven.

Ja, hvis dit barn allerede har et opholdskort, vil barnet modtage et nyt opholdskort ca. 4 uger efter, at vi har forlænget barnets opholdstilladelse. 

Barnet skal som udgangspunkt ikke have optaget biometri til sit nye opholdskort. Det gælder dog ikke, hvis dit barn fik optaget biometri til opholdskortet, da barnet var under 6 år, og barnet nu er fyldt 6 år. I det tilfælde skal barnet have optaget ny biometri til opholdskortet. Det skyldes, at børn over 6 år skal have optaget biometri i form af både ansigtsfoto og fingeraftryk, mens børn under 6 år alene skal have optaget ansigtsfoto. Du skal bestille tid til optagelse af biometri hos Udlændingestyrelsen. Du kan bestille tid på denne side

Hvis dit barn ikke allerede har et opholdskort, kan dit barn efter ønske få et opholdskort. Hvis du ønsker, at barnet skal have et opholdskort, skal barnet have optaget biometri. Du skal bestille tid til optagelse af biometri hos Udlændingestyrelsen. Du kan bestille tid på denne side

Når barnet møder op sammen med dig i Borgerservice for at få optaget biometri, vil der blive foretaget et identitetstjek af barnet. Det er derfor vigtigt, at du medbringer barnets pas eller andre identitetspapirer.

Dit gamle opholdskort var gyldigt til den 17. marts 2024. Du skal beholde kortet til, du har modtaget nyt opholdskort fra os. Herefter skal du destruere kortet.

Udlændingestyrelsen har i et mindre antal sager forgæves forsøgt at få kontakt til personer, der har fået opholdstilladelse efter særloven inden den 3. november 2023. I disse sager har vi ikke kunnet forlænge opholdstilladelserne, fordi vi fx har manglet oplysninger, og tilladelserne vil derfor udløbe den 17. marts 2024. Hvis du er blandt de personer, som vi ikke har kunnet få kontakt til, og du derfor ikke har fået forlænget din opholdstilladelse, skal du indgive en ny ansøgning om opholdstilladelse efter særloven, hvis du fortsat ønsker opholdstilladelse i Danmark på baggrund af særloven. 

Ja, du kan ringe til Udlændingestyrelsen på vores telefonnummer: +45 35 36 66 00.

Opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine

 

Du kan få opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (herefter særloven), hvis du opholder dig i Danmark, og du enten er ukrainsk statsborger eller er anerkendt som flygtning i Ukraine.

Læs mere om opholdstilladelse til personer i Danmark, der er fordrevet fra Ukraine

Du kan også få opholdstilladelse, hvis du er et nært familiemedlem til en person, der har fået opholdstilladelse efter særloven. 

Læs mere om opholdstilladelse til familiemedlemmer til en person, der har ophold efter særloven

Du kan også få opholdstilladelse, hvis du er fordreven fra Ukraine og opholder dig på Færøerne.

Læs mere om opholdstilladelse efter særloven på Færøerne

På siderne kan du også læse mere om, hvilke betingelser der skal opfyldes for at få opholdstilladelse, og hvilken type af opholdstilladelse du får. 

Hvis du har fået et barn, efter du er kommet til Danmark og har fået opholdstilladelse efter særloven til personer, som er fordrevet fra Ukraine, skal du også søge om opholdstilladelse til dit barn. 

Du skal søge om opholdstilladelse til barnet efter særloven. 

Læs mere om opholdstilladelse til familiemedlemmer til en person, der har ophold efter særloven

Udlændingestyrelsen har lavet en side, der beskriver de vilkår, der gælder for personer, der har ansøgt om opholdstilladelse efter særloven og venter på svar. 

Vejledningen vedrører primært ansøgere, der er i Danmark, og omhandler bl.a. vilkår for sundhed, boliger, arbejde og udrejse af landet.

Gå til siden relevant for dig, der venter svar 

Udlændingestyrelsen har lavet en side med relevant information til dig, der har fået svar på din ansøgning om opholdstilladelse efter særloven.

Vejledningen er forskellig alt efter, om du har fået en opholdstilladelse, eller om du har fået afslag på din ansøgning.

Gå til siden relevant for dig, der har fået svar

Du kan ikke få permanent opholdstilladelse i Danmark på baggrund af opholdstilladelse efter særloven.

For at du kan få permanent opholdstilladelse, er det et krav, at du skal have boet i Danmark i mindst 8 år – i visse tilfælde 4 år – og i hele denne periode have haft opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, stk. 2 eller 3 (opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring, asyl, studie eller arbejde mv.).

Hvis du har opholdstilladelse efter særloven, opfylder du ikke dette krav, og dit ophold kan ikke indgå i beregningen af de 8 års ophold.

Visumfrit ophold

 

Du skal som ukrainsk statsborger have et biometrisk pas udstedt efter den 12. januar 2015 for at være visumfri.

Hvis du har et pas, der er udstedt før den 12. januar 2015, er dit pas ikke biometrisk, og du skal derfor have et visum for at indrejse. Læs mere om dette i spørgsmål/svaret længere nede på siden.

Som visumfri vil du normalt kunne indrejse i Danmark, hvis du opfylder følgende grundlæggende betingelser:

 • Du skal have et gyldigt pas eller anden gyldig rejselegitimation. 
  Du skal som ukrainsk statsborger have et biometrisk pas udstedt efter den 12. januar 2015 for at være visumfri.
  Hvis du har et pas, der er udstedt før den 12. januar 2015, er dit pas ikke biometrisk, og du skal derfor have et visum for at indrejse.
  Passet eller rejselegitimationen skal være gyldigt i mindst 3 måneder efter den planlagte dato for udrejse af Schengenområdet, og passet eller rejselegitimationen skal være udstedt inden for de seneste 10 år.

 • Du skal have tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad, der vurderes som tilstrækkelige midler, afhænger af varigheden af opholdet, og om du skal bo på fx hotel eller privat hos familie eller venner. Som udgangspunkt skal du være i besiddelse af ca. 350 kr. pr. døgn - evt. et mindre beløb ved privat indkvartering, hvor værten indestår for alle udgifter. Hvis du skal bo på hotel, skal beløbet være større, normalt ca. 500 kr. pr. døgn.

 • Du skal kunne sandsynliggøre og i nødvendigt omfang dokumentere formålet med opholdet i Danmark.

 • Formålet med dit ophold kan fx være familiebesøg, besøg hos venner eller et turistophold.

 • Du må ikke være indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS II).

 • Du må ikke være udvist og have et indrejseforbud. 

 • Du må ikke være omfattet af FN's eller EU's sanktionslister.

Disse betingelser gælder både, når du indrejser og opholder dig i Danmark og de øvrige Schengenlande. Du skal derfor altid kunne dokumentere, at du råder over tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Opfylder du ikke betingelserne, vil du kunne blive afvist ved grænsen.

Du har også mulighed for at søge om opholdstilladelse efter særloven. 

Der er ikke er noget krav til, hvor du skal bo, hvis du opholder dig i Danmark på visumfrit ophold. Du skal dog fortsat leve op til betingelserne for visumfrit ophold. Læs mere om dette i spørgsmålet ovenfor.

Som visumfri statsborger eller på visum, kan du opholde dig i Schengenområdet i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage. De 90 dage kan enten bruges til ét sammenhængende ophold eller til flere kortere ophold.

Både indrejsedagen og udrejsedagen tæller med i beregningen af de maksimalt 90 dage inden for en periode på 180 dage – uanset hvornår på dagen, du ind- og udrejser. Det er altid dit eget ansvar at være opmærksom på, hvor længe du har ret til at opholde sig i Danmark. Læs mere om opholdets varighed

Det betyder, at du ikke kan indrejse i Danmark, hvis du allerede har opholdt dig 90 dage i et andet Schengenland, fx i Tyskland eller Sverige. Hvis du har haft ophold i et andet Schengenland med opholdstilladelse, tæller dette ophold dog ikke med i de 90 dage.

 

Hvis du opholder dig i Danmark på et visumfrit ophold, fx på besøgsophold hos familie, og du ikke kan udrejse i overensstemmelse med dit visumfrie ophold på maksimalt 90 dage, kan du søge om forlængelse af dit ophold i Danmark op til yderligere 90 dage.  

Det samme gælder, hvis du opholder dig i Danmark på visum, og du ikke kan udrejse i overensstemmelse med gyldigheden af dit visum.

Du kan indgive ansøgning om forlængelse i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid 

Læs mere om ansøgningen og om de betingelser, du skal opfylde, hvis du vil søge om forlængelse af dit ophold

Du kan også søge om opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine, hvis du ønsker at blive i Danmark. Læs mere under spørgsmålet ’Kan jeg få opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine?’

Ophold på visum

Hvis du som ukrainsk statsborger ikke har et biometrisk pas, skal du have et visum for at kunne rejse ind i Danmark. 

For at få visum skal du normalt opfylde disse krav:

 • Dit pas eller anden rejselegitimation skal være gyldigt i 3 måneder ud over visummets udløbsdato.

 • Dit pas eller anden rejselegitimation må ikke være mere end 10 år gammelt. 

 • Du skal have tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad, der vurderes som tilstrækkelige midler, afgøres af repræsentationen og afhænger af varigheden af opholdet, og om du skal bo på fx hotel eller privat hos familie eller venner. Som udgangspunkt skal du være i besiddelse af ca. 350 kr. pr. døgn. Hvis du skal bo på hotel, skal beløbet være større, ca. 500 kr. pr. døgn.

 • Du skal have en rejsesygeforsikring, der dækker eventuelle udgifter i forbindelse med hjemsendelse af helbredsmæssige grunde eller dødsfald, uopsættelig lægebehandling og akut hospitalsbehandling under opholdet. Rejsesygeforsikringen skal dække alle Schengenlandene, og minimumsbeløbet for forsikringsdækningen skal være 30.000 euro. Rejsesygeforsikringen skal være gældende i hele visummets gyldighedsperiode. Dit visum kan afkortes, hvis rejsesygeforsikringen ikke gælder for hele perioden.

 • Du må ikke være indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS II).

 • Du må ikke være udvist og have et indrejseforbud i Danmark.

 • Du må ikke være omfattet af FN's eller EU's sanktionslister.

Disse betingelser gælder både ved udstedelsen af visummet, og når du indrejser og opholder dig i Danmark eller de øvrige Schengenlande.

Hvis udlændingemyndighederne vurderer, at der er risiko for, at du vil tage fast eller længerevarende ophold i Danmark, eller at du vil udgøre en sikkerhedsrisiko, vil du få afslag på ansøgningen om visum.

Du kan søge om visum via de danske repræsentationer i udlandet. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside om, hvor du kan søge visum til Danmark

Hvis du ved indrejsen til Danmark ikke har fået udstedt visum på en dansk repræsentation, har du mulighed for at søge om visum på grænsen (nødvisum). Du skal søge hos politiet ved grænsen. Din ansøgning vil blive behandlet af Udlændingestyrelsen. Hvis du først søger visum ved grænsen, er det en betingelse, at du ikke har været i stand til at ansøge om visum på forhånd, og du kan blive bedt om at dokumentere, at der er tale om uforudsigelige og tvingende indrejsegrunde.

Du har også mulighed for at søge om om opholdstilladelse efter særloven. 

Der er ikke er noget krav til, hvor du skal bo, hvis du opholder dig i Danmark på visum. Du skal dog fortsat leve op til betingelserne for visumophold. Læs mere om dette i spørgsmålet ovenfor.

Asyl

 

Enhver udlænding, der opholder sig i Danmark, kan indgive en ansøgning om asyl. Det gælder uanset, om du er rejst ind i Danmark uden et opholdsgrundlag, eller om du er i besiddelse af en opholdstilladelse eller visum.

Det er kun muligt at søge om asyl i Danmark, hvis du befinder dig i Danmark. Du kan også søge asyl i Danmark ved grænsen, fx hvis du ikke opfylder betingelserne for at indrejse visumfrit i Danmark. Det er ikke muligt at søge asyl fra udlandet, fx ved at henvende sig til en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat).

Hvordan du kan søge om asyl i Danmark, afhænger af, om du allerede har en opholdstilladelse i Danmark. 

Hvis du ikke har en opholdstilladelse, kan du søge om asyl ved at henvende dig personligt på en politistation i Danmark eller hos politiet i modtagecenter Sandholm i Nordsjælland. 

Hvis du allerede har en opholdstilladelse (på anden baggrund end asyl) i Danmark, kan du søge om asyl ved at henvende dig personligt til politiet i den kreds, hvor du bor.

Læs mere om muligheden for at søge om asyl i Danmark 

Hvis du søger om asyl og ikke allerede har opholdstilladelse her i landet på andet grundlag skal du bo på et asylcenter. Dette gælder uanset, om du er indrejst i Danmark visumfrit eller hidtil har opholdt dig i Danmark på visumbesøg. 

Det er som udgangspunkt ikke muligt straks efter din ansøgning om asyl at tage ophold hos familie, venner, en ægtefælle eller, hvis du er mindreårig, hos en forælder, eller selv at sørge for alternativ indkvartering.

Du skal som asylansøger ansøge Udlændingestyrelsen om tilladelse til at blive privat indkvarteret i Danmark. 

Det er et krav, at du skal have opholdt dig i Danmark i mere end 6 måneder efter, at du indgav ansøgning om asyl for at få tilladelse til at bo hos venner eller familie.

Hvis du ønsker at flytte ind hos din herboende ægtefælle, eller hvis du er mindreårig og vil flytte ind hos en herboende forælder, kan du straks efter din ansøgning om asyl, ansøge Udlændingestyrelsen om at bo hos din ægtefælle eller, hvis du er mindreårig, hos en herboende forælder. 

Tilladelsen til at bo uden for et asylcenter gælder, indtil du udrejser eller får opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsen skal sikre, at asylansøgere er indkvarteret under ordentlige forhold. Derfor skal vi godkende, at personen, du skal bo hos, du og boligen opfylder en række betingelser.

Læs mere om betingelserne for privat indkvartering hos venner og familie

Læs mere om betingelserne for privat indkvartering hos ægtefæller

Hvis du allerede har opholdstilladelse her i landet på et andet grundlag, fx på baggrund af familiesammenføring eller ophold som en landbrugsmedhjælper, vil du kunne blive boende på din nuværende bopæl, mens asylsagsbehandlingen er i gang. 

Andet

 

Krigsforbrydelser

Politiet i Danmark vil gerne høre fra dig, hvis du har været udsat for eller har oplevet en krigsforbrydelse. Læs mere på politiets hjemmeside

Menneskehandel

Center Mod Menneskehandel har udarbejdet en flyer, der advarer mod menneskehandel, og fortæller hvordan du kan få hjælp, hvis du har været udsat for menneskehandel. Se flyer fra Center Mod Menneskehandel 

Hvis du har kæledyr med til Danmark, skal de hurtigst muligt registreres. Det gøres ved at kontakte Fødevarestyrelsen. Læs mere om medbragte kæledyr fra Ukraine på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

Udløb af opholdstilladelse, udrejsefrist eller udløb af pas

 

Som ukrainsk statsborger kan du blive i Danmark i 90 dage på visumfrit ophold i forlængelse af, at din opholdstilladelse er udløbet. Læs mere om visumfrit ophold 

Du kan også søge om opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine, hvis du ønsker at blive i Danmark. Læs mere under spørgsmålet ’ Kan jeg få opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine?’

Når du har opholdstilladelse efter særloven, kan den bortfalde på to forskellige måder. Det kan ske, hvis du enten:

 • opgiver din bopæl i Danmark, eller
 • opholder dig uden for Danmark i mere end 6 måneder i træk.

Du kan i visse tilfælde få dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse.

Læs mere om bortfald af opholdstilladelse efter særloven

Udlændingestyrelsen berostillede asylansøgninger fra ukrainske statsborgere i februar 2022 på baggrund af, at Flygtningenævnets Koordinationsudvalg den 24. februar 2022 besluttede at berostille sager i nævnet vedrørende ukrainske statsborgere. Det skete med baggrund i meldingerne om krigshandlinger i store dele af Ukraine samt indførelsen af militær undtagelsestilstand. 

Flygtningenævnet har efter møde i nævnets Koordinationsudvalg den 12. oktober 2023 oplyst, at udvalget har fundet, at situationen i Ukraine er fastlåst og uden umiddelbart udsigt til afklaring, og at Flygtningenævnet derfor ophæver berosættelsen af sagsbehandlingen. Nævnet hjemviser samtidig de sager, som har beroet i nævnet, til Udlændingestyrelsen til fornyet behandling i første instans.

På baggrund af beslutningen i Flygtningenævnets Koordinationsudvalg vil de verserende asylsager i Udlændingestyrelsen vedrørende ukrainske statsborgere ikke længere være berosat, og de relevante ansøgere vil snarest blive kontaktet af styrelsen om det videre forløb i deres sager.

Hvis du har fået en udrejsefrist, som du ikke kan overholde, skal du anmode om at få udsat din frist.

Har du fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse eller opholdsret på baggrund af fx erhverv, studie eller EU-reglerne, skal du kontakte Styrelsen for Internationalt Rekruttering og Integration (SIRI).

Har du derimod fået afslag på en ansøgning om familiesammenføring efter udlændingeloven, skal du kontakte Udlændingestyrelsen.

Din udrejsefrist kan forlænges, hvis der ved udløbet af fristen er ganske særlige forhold, som gør sig gældende i relation til muligheden for at udrejse af Danmark.

Du skal selv ansøge om en udsættelse af udrejsefristen, og du skal dokumentere, at udrejse inden for fristen ikke er muligt.

Du kan kontakte SIRI ved at skrive til os via vores kontaktformular

Du kan kontakte Udlændingestyrelsen ved at skrive til os via vores kontaktformular

Nej, du har ikke tilladelse til at arbejde i Danmark, når du har en udrejsefrist.

Som ukrainsk statsborger er du fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz, og du skal derfor have en arbejdstilladelse, før du kan arbejde lovligt i Danmark.

Du kan også søge om opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine, hvis du ønsker at blive i Danmark, og dermed have mulighed for fortsat at arbejde. Læs mere under spørgsmålet ’ Kan jeg få opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine?’

SIRI giver som udgangspunkt ikke opholdstilladelser til medfølgende familiemedlemmer til en praktikant.

Ukrainske statsborgere kan imidlertid i visse tilfælde indrejse visumfrit i Danmark.  Læs mere under spørgsmålet: 'Kan jeg opholde mig på visumfrit ophold i Danmark?'

Du har også mulighed for at få din familie til Danmark, hvis du får opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Læs mere under spørgsmålet: ’Kan jeg få opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine?’

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark på baggrund af asyl, kan du få udstedt pas af Udlændingestyrelsen.

Hvis du opholder dig i Danmark og har opholdstilladelse på baggrund af andet end asyl, skal du som udgangspunkt kontakte Den Ukrainske Ambassade i København med henblik på at få udstedt eller forlænget et ukrainsk nationalitetspas. 

Hvis det i særlige tilfælde ikke er muligt for dig at få udstedt et nyt ukrainsk nationalitetspas eller forlænget et allerede udstedt nationalitetspas, kan du søge om et fremmedpas ved Udlændingestyrelsen.

Læs mere om mulighederne for at søge om pas