Her kan du se den fulde liste over sagskategorier med gebyr og gebyrets størrelse. Listen er opdelt efter ansvarlig myndighed (SIRI, Udlændingestyrelsen og øvrige):

 

Sagstype Gebyr

Positivlisterne og beløbsordningerne

6.290 kr. (843,16 euro)

Forlængelse af positivlisterne og beløbsordningerne

6.290 kr. (843,16 euro)

Fast-track

6.290 kr. (843,16 euro)

Forlængelse af fast-track

6.290 kr. (843,16 euro)

Certificering af virksomhed

6.290 kr. (843,16 euro)

Forlængelse af certificering af virksomhed

6.290 kr. (843,16 euro)

Forlængelse af greencard

6.290 kr. (843,16 euro)

Greencard, dispensation fra bortfald

6.290 kr. (843,16 euro)

Øvrige erhvervsordninger

6.290 kr. (843,16 euro)

Forlængelse af øvrige erhvervsordninger (herunder selvstændigt erhverv meddelt før 1/1 2015)

6.290 kr. (843,16 euro)

ESS-ordningen

6.290 kr. (843,16 euro)

Forlængelse af ESS-ordningen

6.290 kr. (843,16 euro)

Studiesager

2.490 kr.(333,78 euro)

Forlængelse af studiesager

2.490 kr.(333,78 euro)

Ph.d.

2.490 kr.(333,78 euro)

Forlængelse af ph.d.

2.490 kr.(333,78 euro)

Forskere og gæsteforskere

6.290 kr. (843,16 euro)

Forlængelse af forskere og gæsteforskere

6.290 kr. (843,16 euro)

Start-up Denmark

2.490 kr.(333,78 euro)

Forlængelse af Start-up Denmark

2.490 kr.(333,78 euro)

Forlængelse af etableringskort

2.490 kr.(333,78 euro)

Au pair og praktikanter

4.740 kr. (635,39 euro)

Forlængelse af au pair og praktikanter

4.740 kr. (635,39 euro)

Medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere, forskere, greencard og studerende

2.880 kr. (386,06 euro)

Forlængelse af medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere, forskere, greencard og studerende

2.880 kr. (386,06 euro)

Working Holiday - Argentina, Australien, Canada, Chile, New Zealand eller Sydkorea

2.490 kr.(333,78 euro)

Sagstype Gebyr

Familiesammenføring

8.575 kr. (1.149,46 euro)

Forlængelse af familiesammenføring

4.035 kr. (540,88 euro)

Religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere

12.205 kr. (1.636,06 euro)

Forlængelse af religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere

12.205 kr. (1.636,06 euro)

Pensionister fra internationale organisationer og medfølgende familie til pensionister

3.565 kr. (477,88 euro)

Forlængelse af pensionister fra internationale organisationer og medfølgende familie til pensionister

1.905 kr. (255,36 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

5.545 kr. (743,30 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af asyl

5.545 kr. (743,30 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af erhverv og studie

7.475 kr. (1.002,01 euro)

Permanent opholdstilladelse som religiøs forkynder og medfølgende familie til religiøs forkynder

5.545 kr. (743,30 euro)

Adoption via dansk adoptionsformidlende organisation

1.815 kr. (243,30 euro)

Forlængelse ved adoption via dansk adoptionsformidlende organisation

1.820 kr. (243,97 euro)

Sagstype Gebyr

Klagesager (alle sagstyper)

960 kr. (128,69 euro)

Genoptagelsessager (alle sagstyper)

960 kr. (128,69 euro)

Administrationsgebyr, der fratrækkes ved tilbagebetaling

960 kr. (128,69 euro)