Hvis du har opholdstilladelse i Danmark som arbejdstager eller studerende, skal du kunne forsørge dig selv og din familie under dit ophold i Danmark. Du må derfor som arbejdstager ikke modtage offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som studerende må du slet ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse. 

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager eller studerende, skal vedkommende forsørge dig under dit ophold i Danmark, og du må derfor ikke modtage offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Det er oplyst i din og din medfølgende familiemedlems opholdstilladelse, hvilke offentlige ydelser I ikke må modtage.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under opholdet i Danmark, kan jeres tilladelse blive inddraget - og du og dit medfølgende familiemedlem vil miste retten til at være i Danmark.

Her er de overordnede retningslinjer:

Du har opholdstilladelse efter positivlisten, beløbsordningen, fast-track ordningen, særlige individuelle kvalifikationer, fodermester eller driftsleder eller andre erhvervsordninger, hvor arbejdstilladelsen er gyldig hos kun én bestemt arbejdsgiver (stedfæstet arbejdstilladelse). 

Eller du er medfølgende familiemedlem til en sådan arbejdstager.

Du eller din familie må ikke modtage kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalideringsydelser eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Du må ikke modtage offentlige ydelser.

Hvis du har opholdstilladelse som studerende eller med henblik på dansk autorisation, må du blandt andet ikke modtage: 

  • Kontanthjælp
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse
  • Sygedagpenge
  • Barselsdagpenge
  • Arbejdsløshedsdagpenge
  • Boligstøtte
  • Børnetilskud
  • SU
  • Danskbonus

Listen er ikke udtømmende.

Hvis du er ansat ph.d.-studerende og får løn, må du ikke modtage kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalideringsydelser eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Du er forsker, gæsteforsker eller er medfølgende familiemedlem til en af disse

Du eller din familie må ikke modtage kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalideringsydelser eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Du har opholdstilladelse fordi du har din egen virksomhed.

Du eller din familie må ikke modtage kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalideringsydelser eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Du har etableringskort eller er medfølgende familie til en person med etableringskort.

Du eller din familie må ikke modtage kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalideringsydelser eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Du må heller ikke modtage dimittend-dagpenge.

Du har greencard eller er medfølgende familie til en person med greencard

Du eller din familie må ikke modtage kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalideringsydelser eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Du må heller ikke modtage dimittend-dagpenge. 

Du er au pair

Du må ikke modtage offentlige ydelser. 

Som medfølgende familiemedlem må du ikke modtage kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalideringsydelser eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Andre ydelser, som ikke udbetales efter lov om aktiv socialpolitik, som fx arbejdsløshedsdagpenge (a-kasse), har ikke karakter af offentlig forsørgelse for dig som er medfølgende familiemedlem.

Læs mere om ydelser efter lov om aktiv socialpolitik (åbner i nyt vindue).

Hvis du har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, risikerer du i visse tilfælde ikke kun at miste din egen opholdstilladelse, men hvis du er medfølgende familiemedlem til en arbejdstager, studerende eller person på autorisationsophold, risikerer pågældende også at miste sin opholdstilladelse.