Den person som du giver fuldmagt i din sag, bliver din partsrepræsentant.

Partsrepræsentanten overtager samtlige af dine rettigheder og pligter i sagen, hvilket bl.a. betyder, at partsrepræsentanten kan indgive og frafalde din ansøgning. Vi kan dog kræve, at du medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse, fx når du skal have optaget biometri.

Alle breve vil som altovervejende hovedregel kun blive sendt til partsrepræsentanten.

Du kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten.

Åbn blanketten for fuldmagt