For at søge om opholdstilladelse efter fast-track ordningen, skal du (arbejdstager) normalt give din arbejdsgiver eller en tredjepart fuldmagt til at indgive ansøgningen. Arbejdsgiveren, eller tredjeparten, udfylder ansøgningsskemaet AR6 online, og vedhæfter den nødvendige dokumentation. Arbejdsgivere, der er certificeret til at benytte fast-track ordningen, er blevet vejledt om at bruge AR6 online til formålet.

Hvis du ikke ønsker at lade dig repræsentere af arbejdsgiveren eller af en tredjepart, kan du bruge ansøgningsskemaet AR1 online. Når AR1 online vælges, skal arbejdsgiveren først udfylde del 1 af skemaet. Herefter udfylder du del 2 og vedhæfter den nødvendige dokumentation.

Printversionen af AR1 kan ikke bruges til at ansøge om opholdstilladelse efter fast-track ordningen.

Du kan benytte ansøgningsskemaet AR1 online

 

AR1 online kan dog ikke umiddelbart anvendes til ansøgninger efter fast-track ordningen. Det er fordi det ikke er muligt at markere, at der søges efter fast-track ordningen på siden som vedrører valg af ordning eller ansættelsestype i del 1 (arbejdsgivers del).

Ved brug af AR1 online skal arbejdsgiver (eller tredjepart) i stedet vælge beløbsordningen. I feltet ’Eventuelle bemærkninger’skal du oplyse, at der ansøges efter fast-track ordningen samt hvilket af fast-track ordningens fire spor, som du ønsker, at ansøgningen skal behandles efter. Derefter følger man den almindelige procedure for indgivelse af AR1 online.

Yderligere information om fast-track ordningen og dens fire spor findes her.

Brug af AR1 online til indgivelse af ansøgning efter fast-track ordningen vil ikke sikre, at al den nødvendige oplysning og dokumentation bliver givet. Styrelsen for International  Rekruttering og Integration vil efter modtagelsen af ansøgningen indhente de manglende oplysninger ved at tage kontakt til dig eller din arbejdsgiver. Hvis I bruger AR1 online i stedet for AR6 online kan det derfor forlænge den samlede sagsbehandlingstid.

Hvis du ikke ønsker at lade sig repræsentere af arbejdsgiveren eller en tredjepart, hvis du vil ansøge om forlængelse af din fast-track tilladelse, er det på samme måde muligt at ansøge selv.

 

Du skal benytte ansøgningsskemaet AR3 online