Ansøgningstidspunkter for herboende britiske statsborgere samt familiemedlemmer til herboende britiske statsborgere i forbindelse med Brexit

I dette brev fortæller vi dig, hvornår i 2021 du bør indgive din ansøgning om ny opholdsstatus og opholdsdokument efter udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU.

Du modtager dette brev, fordi du er registreret som britisk statsborger eller som familiemedlem til en britisk statsborger i Det Centrale Personregister (CPR).

Du bedes se bort fra dette brev, hvis du er statsborger i Danmark, et af de nordiske lande, Schweiz eller EU.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) sendte dig i november et orienteringsbrev om din opholdsret samt om, hvad du skal foretage dig i 2021 for at bevare din ret til ophold i Danmark efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020.

I orienteringsbrevet fra november oplyste vi, at du i 2021 skal indgive en ansøgning om ændring af din opholdsstatus og udstedelse af et nyt opholdsdokument efter udtrædelsesaftalen.

Hvornår skal jeg indgive min ansøgning?

SIRI har lagt en plan for modtagelsen af ansøgninger. Det vil være dit fødselsår, der afgør, hvornår du og dine eventuelle familiemedlemmer bør indgive jeres ansøgning om ny opholdsstatus i løbet af 2021.

Nedenfor kan du se i hvilken måned, du bør indgive din ansøgning.

SIRI opfordrer kraftigt til, at du efterlever nedenstående ansøgningstidspunkter.

Du bør indgive din ansøgning i den måned, som indeholder det årstal, du er født i:

Januar

Hvis du er født inden 1946, bør du indgive din ansøgning i løbet af januar.

Februar

Hvis du er født i perioden 1946-1951, bør du indgive din ansøgning i løbet af februar.

Marts

Hvis du er født i perioden 1952-1958, bør du indgive din ansøgning i løbet af marts.

April

Hvis du er født i perioden 1959-1964, bør du indgive din ansøgning i løbet af april.

Maj

Hvis du er født i perioden 1965-1969, bør du indgive din ansøgning i løbet af maj.

Juni

Hvis du er født i perioden 1970-1972, bør du indgive din ansøgning i løbet af juni.

Juli

Hvis du er født i perioden 1973-1975, bør du indgive din ansøgning i løbet af juli.

August

Hvis du er født i perioden 1976-1979, bør du indgive din ansøgning i løbet af august.

September

Hvis du er født i perioden 1980-1984, bør du indgive din ansøgning i løbet af september.

Oktober

Hvis du er født i perioden 1985-1989, bør du indgive din ansøgning i løbet af oktober.

November

Hvis du er født i perioden 1990-og frem, bør du indgive din ansøgning i løbet af november.

Familier og ægtefæller/samlevende, der ønsker at indgive deres ansøgninger sammen, kan gøre det og opfordres til at indgive disse i den ældste persons ansøgningsmåned.

Eksempel 1: En familie med to forældre og tre børn – hvor moren er ældst – opfordres til at indgive alle fem ansøgninger i den måned, som er anvist for morens fødselsår.

Eksempel 2: To ægtefæller, hvor den ene er født i 1955 og den anden er født i 1959, opfordres til begge at indgive deres ansøgning efter fødselsåret 1955 (i løbet af marts).

Særligt for grænsearbejdere

Personer, der søger om status som grænsearbejdere, er ikke omfattet af ovenstående ansøgningstidspunkter. Er du grænsearbejder, dvs. arbejder du i Danmark uden at have bopæl i Danmark, kan du indgive din ansøgning når som helst i løbet af 2021.

Hvorfor er det vigtigt, at jeg overholder de ovenstående ansøgningstidspunkter?

Det er meget vigtigt, at du efterlever ovenstående ansøgningstidspunkter, da det er afgørende for, at SIRI i din sag kan overholde en sagsbehandlingstid på to måneder.

Vær opmærksom på, at du har lovligt ophold i Danmark, indtil din ansøgning er færdigbehandlet. Det har derfor ingen betydning for din fortsatte ret til ophold i Danmark, om du skal indgive din ansøgning i begyndelsen eller slutningen af 2021. 

Bemærk, at SIRI tidligst kan modtage ansøgninger fra den 1. januar 2021 og senest den 31. december 2021. Ansøgninger indgivet efter den 31. december 2021 vil kun blive behandlet, hvis SIRI vurderer, at der er tale om særlige undskyldelige omstændigheder.

Hvordan skal jeg indgive min ansøgning?

Din ansøgning indgives til SIRI ved hjælp af et digitalt ansøgningsskema, som vil være tilgængeligt på www.nyidanmark.dk fra 1. januar 2021. På ansøgningssiderne vil det være muligt at læse mere om, hvilken dokumentation du skal vedlægge din ansøgning samt proceduren for optagelse af biometri på SIRIs borgercentre.

www.nyidanmark.dk/Brexit kan du finde det tidligere sendte orienteringsbrev samt SIRIs FAQ.

Med venlig hilsen

Styrelsen for International Rekruttering og Integration