Udlændingestyrelsen kan inddrage eller nægte at forlænge en tidsbegrænset opholdstilladelse, hvis grundlaget for den var urigtigt eller ikke længere er til stede. Det kan fx være tilfældet, hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at man ikke længere risikerer forfølgelse, hvis man vender tilbage til hjemlandet. Det kan ske, hvis fx de generelle forhold i hjemlandet har ændret sig på en sådan måde, at man ikke længere har brug for beskyttelse, fx som følge af et magtskifte.

Hvis din opholdstilladelse bliver inddraget eller nægtet forlænget, vil Udlændingestyrelsen informere dine eventuelle nuværende og tidligere arbejdsgivere, der til indkomstregisteret har indberettet løn til dig inden for de seneste 3 måneder fra afgørelsestidspunktet.

En opholdstilladelse kan inddrages eller nægtes forlænget af flere grunde. Læs mere nedenfor.

Svig

Udlændingestyrelsen kan altid inddrage eller nægte at forlænge en opholdstilladelse, hvis du har fået din opholdstilladelse ved svig, dvs. ved at afgive urigtige oplysninger. Det gælder uanset, om du har tidsbegrænset eller permanent opholdstilladelse.

Andre grunde

En opholdstilladelse kan også inddrages eller nægtes forlænget, hvis du må anses at være til fare for statens sikkerhed eller en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.

En opholdstilladelse kan endvidere inddrages eller nægtes forlænget, hvis du er krigsforbryder eller har begået alvorlig ikke-politisk kriminalitet uden for Danmark. Endelig kan en opholdstilladelse inddrages eller nægtes forlænget, hvis du uden for Danmark enten er dømt for en forbrydelse eller har begået kriminalitet, der i Danmark ville medføre udvisning.

Rejser til dit hjemland

Hvis du rejser til dit hjemland, vil det kunne medføre, at din opholdstilladelse inddrages.

Hvis du frivilligt opgiver din bopæl i Danmark og varigt vender tilbage til dit hjemland (repatriering), vil du være omfattet af en særlig fortrydelsesret.

Læs mere om rejser til dit hjemland

Ved vurderingen af om din opholdstilladelse kan inddrages eller nægtes forlænget, skal der tages hensyn til Danmarks internationale forpligtigelser.

Længere ophold i udlandet kan føre til bortfald af opholdstilladelse

Hvis du forlader Danmark for en længere periode eller opgiver din bopæl i Danmark, kan opholdstilladelsen bortfalde.

Hvis du bibeholder din bopæl i Danmark, er der regler for, hvor længe, du kan opholde dig uden for Danmark og stadig beholde din opholdstilladelse. Hvis du ikke vender tilbage inden for tidsgrænsen, bortfalder opholdstilladelsen automatisk.

Når du er flygtning, bortfalder din opholdstilladelse først, når du frivilligt har taget bopæl i hjemlandet eller har opnået beskyttelse i et tredjeland.

Læs mere om bortfald af opholdstilladelse