Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvem kan ansøge om tilbagerejsetilladelse?

Du har indgivet en ansøgning til SIRI her i landet og opholder dig lovligt i Danmark, mens du venter på svar (du har processuelt ophold), 

eller 

du har allerede en opholdstilladelse, men mangler det tilhørende opholdskort som bevis på din tilladelse.

Hvis du i sådanne situationer har behov for at rejse ud af Danmark og tilbage igen, kan du ansøge om en tilbagerejsetilladelse.

Beviset på en tilbagerejsetilladelse er en visumsticker, som sættes i dit pas.

Hvis din rejse foregår i perioden, hvor du stadig har et gyldigt indrejsevisum i dit pas, har du dog ikke brug for en tilbagerejsetilladelse.

Du har heller ikke brug for tilbagerejsetilladelse, hvis du er visumfri og venter på svar på en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse.

Du kan læse mere om visumfrihed her.

Hvad er betingelserne?

Det er en betingelse, at du opholder dig lovligt i Danmark. 

Du kan være i en af de følgende situationer:

  • Du har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse, mens du har opholdt dig i landet enten på visum eller visumfrit.
  • Du har fået opholdstilladelse, men du har ikke fået dit opholdskort endnu.
  • Du har indgivet ansøgning om forlængelse af din tilladelse, før din tidligere tilladelse udløb.
  • Du har indgivet ansøgning om erstatningsopholdskort.

Hvis du ønsker en tilbagerejsetilladelse, efter du har indgivet en ansøgning om forlængelse af din opholdstilladelse, kan du som udgangspunkt kun få det, hvis du er registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Som udgangspunkt kan du kun få tilbagerejsetilladelse til en konkret rejse.

SIRI vil oftest bede om dokumentation for den konkrete rejse. Dokumentation kan fx være flybillet.

Du kan kun ansøge om tilbagerejsetilladelse, hvis du har et gyldigt pas. Det gælder også, hvis du er et barn.

En tilbagerejsetilladelse kan kun være gyldig indtil tre måneder før dit pas udløber. 

Hvis du ikke har et pas, men en  anden form for rejselegitimation, skal rejselegitimationen også være gyldig i mindst 3 måneder ud over den periode, du søger om tilbagerejsetilladelse til.

En tilbagerejsetilladelse gælder til den konkrete rejse og i maksimalt 90 dage.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilbagerejsetilladelse?

Tilbagerejsetilladelsen giver dig lov til at indrejse i Schengenområdet, fx hvis du har brug for en mellemlanding på vej tilbage fra dit hjemland. 

Den giver dig i gyldighedsperioden ret til at returnere til Danmark.

Hvis du har indgivet ansøgning i Danmark, men endnu ikke fået din afgørelse, giver en tilbagerejsetilladelse dig ret til at returnere til Danmark og bevare dit processuelle ophold.

Det betyder, at du kan fortsætte med at opholde dig lovligt i Danmark indtil du får et svar på din ansøgning.

Du kan læse mere om processuelt ophold her.

Hvor kan jeg ansøge om tilbagerejsetilladelse?

Du kan indgive din ansøgning om tilbagerejsetilladelse i en af SIRIs afdelinger.

Husk, at du altid skal bestille tid, før du møder frem og indgiver din ansøgning.

Under fanen til højre 'Sådan ansøger du' finder du en vejledning til, hvordan du indgiver din ansøgning om tilbagerejsetilladelse til SIRI.

Hvis du har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse til Udlændingestyrelsen, eller hvis Udlændingestyrelsen allerede har givet dig opholdstilladelse, skal du ansøge om tilbagerejsetilladelse hos dem.

Som udgangspunkt skal du have en tilbagerejsetilladelse, før du rejser ud af Danmark. 

I særlige tilfælde kan du ansøge om tilbagerejsetilladelse på en dansk repræsentation i udlandet, fx hvis du har mistet dit opholdskort under opholdet uden for Danmark.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Hvis du har eller ansøger om opholdstilladelse til at arbejde, studere, som praktikant, au pair, eller er medfølgende familie til sådanne (hvor dette er muligt), behandles en ansøgning om tilbagerejsetilladelse af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Hvis du er asylansøger eller ansøger om familiesammenføring, behandles en ansøgning om tilbagerejsetilladelse af Udlændingestyrelsen.

På fanen ’Sådan ansøger du’ til højre på siden har du adgang til det relevante ansøgningsskema, TBT/SIRI. 

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. 

Der er ikke gebyr for ansøgning om tilbagerejsetilladelse.

Når du møder frem i en af SIRIs afdelinger i Danmark, kan du normalt få en tilbagerejsetilladelse straks, hvis du opfylder betingelserne og har medbragt den nødvendige dokumentation.

Husk, at du altid skal bestille tid før du møder frem i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du er uden for Danmark, skal du indgive ansøgningen ved den nærmeste danske repræsentation.

Se hvor du kan indgive din ansøgning på Udenrigsministeriets hjemmeside

Du skal huske, at medbringe den nødvendige dokumentation, når du møder frem i en af SIRIs afdelinger. Du kan bruge denne tjekliste.

Husk at du skal bestille tid til dit fremmøde i SIRI

 

Du skal medbringe

Det er en god ide at have et udfyldt ansøgningsskema klar, når du møder frem hos SIRI.

Du skal benytte ansøgningsskeamet TBT/SIRI, som findes i en word-version og en pdf-version.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print-selv skema TBT/SIRI i word-format

Hent print-selv skema TBT/SIRI i pdf-format

Hvis du møder frem i en af SIRIs afdelinger, vil du normalt få svar straks.

Hvis du har søgt i udlandet, skal ansøgningen først behandles af SIRI. Du vil blive kontaktet, når afgørelsen er klar.

Ansvarlig myndighed