Danmark har i en årrække haft en særlig rejsebureauordning for turister fra Kina, Ukraine og Indien. Den såkaldte ADS-ordning i Kina omfatter udelukkende turistgrupper. Den udvidede rejsebureauordning i Kina omfatter også turister, der rejser enkeltvis. 

Disse ordninger gør det lettere for statsborgere fra de pågældende lande at komme til Danmark på turistbesøg.

En rejsebureauordning betyder, at den danske repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i hvert af de tre nævnte lande er bemyndiget til at udstede visum for op til 30 dage til turister fra disse lande.

Det er en forudsætning, at:

  • der er tale om en rejse, der er arrangeret af et rejsebureau, som er akkrediteret til ordningen af Udlændingestyrelsen, og et rejsebureau fra det pågældende land, der af den danske ambassade eller det danske generalkonsulat er akkrediteret til ordningen,
  • det af Udlændingestyrelsen akkrediterede rejsebureau og rejsebureauet i det pågældende land har indgået en samarbejdsaftale, og
  • der foreligger dokumentation for, at rejsen er købt som en samlet pakke, der mindst omfatter transport og hotelreservation.

Ansøgningen om visum indgives af rejsebureauet i det pågældende land. Førstegangsansøgere, der ikke har fået optaget fingeraftryk eller foto, skal dog have optaget disse. Fingeraftryk, der er optaget inden for de seneste 59 måneder fra indgivelsen af ansøgningen, kan normalt genbruges. Den danske repræsentation kan indkalde ansøgeren til en personlig samtale eller bede om yderligere oplysninger.

Visumansøgeren skal fortsat opfylde de grundlæggende betingelser for at kunne få visum.

Læs mere om betingelserne for at få visum

Yderligere oplysninger om rejsebureauordningerne kan fås ved at kontakte Udlændingestyrelsen

Yderligere oplysninger om de akkrediterede rejsebureauer i landene kan fås fra de danske repræsentationer i hvert af de tre lande og på repræsentationernes hjemmesider.

Kontaktoplysninger kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside

Nogle af disse lister indeholder også oplysninger om rejsebureauer i Danmark, som er akkrediteret til rejsebureauordningerne.

Akkreditering af rejsebureauer foretages af Udlændingestyrelsen efter en konkret vurdering og efter høring af relevante organisationer og myndigheder.

For at et rejsebureau kan blive akkrediteret til rejsebureauordningen, stilles der bl.a. krav om, at rejsebureauet som udgangspunkt har eksisteret i minimum 2 år, medmindre ejerne tidligere har erfaring fra rejsebureaubranchen og/eller anden relevant erfaring fra erhvervslivet eller organisationer.

Turistordning om andre aktører end rejsebureauer (Ukraine)

Pr. 15. februar 2010 er der etableret en ordning om akkreditering af andre aktører end rejsebureauer til rejsebureauordningen i Ukraine.

Ordningen i Ukraine er etableret som en forsøgsordning, hvortil der kan akkrediteres 25 hotelkæder/hoteller samt fire-fem store feriehusudlejningskæder.

Akkrediteringen af disse andre aktører end rejsebureauer foretages af Udlændingestyrelsen efter en konkret vurdering og efter høring af relevante organisationer og myndigheder. 

Det er en forudsætning, at:

  • der er tale om en rejse, der er arrangeret af en hotelkæde/hotel eller feriehusudlejningskæde, som er akkrediteret til ordningen af Udlændingestyrelsen, og et ukrainsk rejsebureau, der af Den Danske Ambassade i Kiev er akkrediteret til ordningen,
  • hotelkæden/hotellet eller feriehusudlejningskæden og det ukrainske rejsebureau har indgået en samarbejdsaftale, og
  • der foreligger dokumentation for, at rejsen er købt som en samlet pakke, der mindst omfatter transport og hotelreservation eller reservation af feriehus.

Herudover vil betingelserne og vilkårene være de samme som ved rejsebureauordningerne.

Turistordning om andre aktører end rejsebureauer (Kina og Indien)

Pr. 20. marts 2015 er der etableret en ordning om akkreditering af andre aktører end rejsebureauer til rejsebureauordningen i Kina og Indien.

Til denne ordning kan der akkrediteres hotelkæder/hoteller, store feriehusudlejningskæder, store feriecentre, store feriecenterkæder og lignende aktører i Danmark.

Akkrediteringen af disse andre aktører end rejsebureauer foretages af Udlændingestyrelsen efter en konkret vurdering og efter høring af relevante organisationer og myndigheder.

Det er en forudsætning, at:

  • der er tale om en rejse, der er arrangeret af hotelkæden/hotellet, feriehusudlejningskæden, feriecentret/feriecenterkæden eller en lignende aktør, som er akkrediteret til ordningen af Udlændingestyrelsen og et kinesisk eller indisk rejsebureau, der af Den Danske Ambassade eller Det Danske Generalkonsulat i Kina eller Indien er akkrediteret til ordningen,
  • hotelkæden/hotellet, feriehusudlejningskæden, feriecentret/feriecenterkæden eller en lignende aktør og det kinesiske eller indiske rejsebureau har indgået en samarbejdsaftale, og
  • der foreligger dokumentation for, at rejsen er købt som en samlet pakke, der mindst omfatter transport og hotelreservation, reservation af feriehus, overnatning på feriecenter eller lignende.

Herudover vil betingelserne og vilkårene være de samme som ved rejsebureauordningerne.