For at få afklaret, om din opholdstilladelse giver ret til indrejse og ophold i Danmark eller de andre Schengenlande, kan du tjekke med det land, der har udstedt din opholdstilladelse.

Alle opholdstilladelser, der udstedes af de danske udlændingemyndigheder i form af et visum til længerevarende ophold (D-visum) eller et opholdskort, og som er gældende for Danmark, er gyldige til indrejse og ophold i Danmark og de andre Schengenlande. Opholdstilladelser, der udelukkende gælder for Færøerne eller Grønland, er ikke gyldige til indrejse i Danmark eller de andre Schengenlande.

Det er dit eget ansvar at sørge for, at du opfylder de øvrige betingelser for indrejse og ophold i Danmark eller de andre Schengenlande.

Læs mere om betingelserne for at få visum

Se hvilke specifikke typer opholdstilladelser, der giver ret til indrejse i Danmark uden visum (bilag 2 til visumhåndbogen)

Hvis du har opholdt dig i Danmark eller i et andet Schengenland med opholdstilladelse eller på grundlag af langtidsvisum begrænset til et andet Schengenland (D-visum), skal dette ophold ikke medregnes i de 90 dage inden for en periode på 180 dage, du kan opholde dig i Danmark på et visum eller som visumfri.