Danskprøve på A1-niveau

Udlændingemyndighederne tilbyder en danskprøve på A1-niveau.

Danskprøven på A1-niveau er en mundtlig prøve. Du skal derfor ikke skrive under prøven, men kun lytte og svare mundtligt på de spørgsmål, som du får. Prøven foregår på dansk, og du skal svare på dansk.

Visse andre prøver kan træde i stedet for udlændingemyndighedernes danskprøve på A1-niveau. Se en oversigt over disse andre danskprøver

Det er en betingelse for, at du forsat kan opholde dig i Danmark, at du har bestået dansk prøve på A1-niveau.

Hvis du har bestået en af disse prøver, skal du sende dokumentation for, at du har bestået prøven til Udlændingestyrelsen. Du skal sende dokumentationen inden fristen for at opfylde kravet om en bestået danskprøve på A1-niveau udløber. Læs mere om fristen for at bestå danskprøven 

Modultest på danskuddannelserne for nyankomne voksne udlændinge m.fl. kan ikke træde i stedet for danskprøve på A1-niveau.

Danskprøve på A2-niveau

Udlændingemyndighederne tilbyder en danskprøve på A2-niveau.

Danskprøven på A2-niveau er en mundtlig prøve. Du skal derfor ikke skrive under prøven, men kun lytte og svare mundtligt på de spørgsmål, som du får. Prøven foregår på dansk, og du skal svare på dansk.

Visse prøver kan træde i stedet for udlændingemyndighedernes danskprøve på A2-niveau. Se oversigt over disse andre danskprøver

Hvis du har bestået en af disse prøver, skal du sende dokumentation for, at du har bestået prøven til Udlændingestyrelsen. Du skal sende dokumentationen inden fristen for at opfylde kravet om en bestået danskprøve på A2-niveau udløber. Læs mere om fristen for at bestå danskprøverne

Modultest på danskuddannelserne for nyankomne voksne udlændinge m.fl. kan ikke træde i stedet for danskprøve på A2-niveau.

Nedsættelse af den økonomiske sikkerhed

Når du har opfyldt kravet om bestået danskprøver på A1-niveau og A2-niveau har du mulighed for at få den økonomiske sikkerhed, som er stillet af din ægtefælle/samlever i Danmark, nedsat.

Læs mere om nedsættelse og frigivelse af den økonomiske sikkerhed

Tilmelding

Du kan tilmelde dig udlændingemyndighedernes danskprøver på A1-niveau eller A2-niveau på danskprøve.dk.

Danskprøverne på A1-niveau og A2-niveau afholdes hos VSKdansk i Glostrup og hos Sprogcenter Vejle.

Gebyret for tilmelding til danskprøver på A1-niveau og A2-niveau er 3.025,43 kr. (2024-niveau) pr. tilmeldte prøve.

Hvis du er familiesammenført med en herboende tyrkisk statsborger, som er økonomisk aktiv, eller hvis du er EU-statsborger, er du fritaget for at betale gebyr.

For at du kan tilmelde dig danskprøver på A1-niveau og A2-niveau, skal du enten have et CPR-nr. eller et person ID. Hvis du hverken har et CPR-nr. eller et person ID, skal du kontakte Udlændingestyrelsen på e-mailadressen: danskproven@us.dk. Du kan i den situation få tildelt et person ID, så du kan tilmelde dig danskprøver på A1-niveau eller A2-niveau.

Yderligere information om danskprøverne på A1-niveau eller A2-niveau

Udlændingemyndighederne har udarbejdet en informationspakke om danskprøverne på A1-niveau eller A2-niveau til ægtefællesammenførte i Danmark. Heri kan du bl.a. læse mere om tidsfristerne for prøverne, hvad prøverne består af, hvordan du kan tilmelde dig, og hvor prøverne afholdes. Du kan også se eksempler på danskprøver på A1-niveau eller A2-niveau. Bemærk, at det ikke er de samme spørgsmål, som vil blive stillet til den prøve, som du skal bestå.

Læs informationspakke om danskprøven på A1-niveau og danskprøven på A2-niveau (pdf)

Hør eksempel på Danskprøve A1 på hjemmesiden Dansk og Prøver 

Hør eksempel på Danskprøve A2 på hjemmesiden Dansk og Prøver

Læs bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge