Attention

Besøg nyidanmark.dk/corona hvis du har brug for information om, hvordan coronavirus påvirker SIRI og Udlændingestyrelsens brugere

Nedsættelse af den økonomiske sikkerhed - for ansøgninger indgivet fra og med 1. juli 2018

I forbindelse med, at du ansøger om ægtefællesammenføring, skal din ægtefælle/samlever i Danmark normalt stille en økonomisk sikkerhed på 104.040 kr. (2020 niveau). I kan søge om, at den økonomiske sikkerhed nedsættes med 20.808 kr. (2020-niveau), når du har bestået en prøve i dansk på A1-niveau.

Sikkerheden kan nedsættes med yderligere 10.404 kr. (2020-niveau), når du består en prøve i dansk på A2-niveau. Læs mere om prøverne i dansk

Endelig kan den økonomiske sikkerhed nedsættes med yderligere 10.404 kr. (2020-niveau), når du har bestået en afsluttende danskprøve efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Nedsættelse af den økonomiske sikkerhed - for ansøgninger indgivet før 1. juli 2018

I forbindelse med, at du ansøger om ægtefællesammenføring, skal din ægtefælle/samlever i Danmark normalt stille en økonomisk sikkerhed på 57.612,43 kr. (2020-niveau). I kan søge om, at den økonomiske sikkerhed nedsættes med 23.044,97 kr. (2020-niveau), når du har bestået en prøve i dansk på A1-niveau.

Sikkerheden kan nedsættes med yderligere 11.522,49 kr. (2020-niveau), hvis du består en prøve i dansk på A2-niveau. Læs mere om prøverne i dansk

Endelig kan den økonomiske sikkerhed nedsættes med yderligere 11.522,49 kr. (2020-niveau), når du har bestået en afsluttende danskprøve efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Hvis jeres økonomiske sikkerhed er stillet for mere end 57.612,43 kr. (2020-niveau)

Beløbet på 57.612,43 kr. (2020-niveau) gælder kun for ansøgninger, der indgives fra og med den 15. maj 2012. Hvis der på baggrund af en ansøgning om ægtefællesammenføring, der er indgivet før den 15. maj 2012, er givet opholdstilladelse betinget af en sikkerhedsstillelse på et højere niveau, og sikkerheden ønskes nedsat til 57.612,43 kr. (2020-niveau) vil en anmodning herom blive betragtet som en ny ansøgning om ægtefællesammenføring.

Udlændingestyrelsen vil så skulle foretage en vurdering af, om samtlige betingelser for en ny opholdstilladelse er opfyldt, herunder også kravet om bestået prøve i dansk senest 6 måneder fra du får opholdstilladelse. Læs mere om prøverne i dansk

Frigivelse af den økonomiske sikkerhed

Den økonomiske sikkerhed kan frigives, hvis du, der søger om ægtefællesammenføring:

  • har fået permanent opholdstilladelse, eller
  • har fået opholdstilladelse på et andet grundlag.

Den økonomiske sikkerhed kan også frigives, når den har været stillet i en samlet periode på 10 år fra startdatoen på den oprindelige sikkerhed, og sikkerheden endnu ikke er udløbet.

Endelig kan sikkerheden frigives, hvis din opholdstilladelse er udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget, og det kan dokumenteres, at du er rejst ud af Danmark eller afgået ved døden. Desuden skal eventuel økonomisk hjælp, der er udbetalt til dig, være inddrevet.

Den økonomiske sikkerhed frigives ikke alene af den grund, at du og din ægtefælle/samlever ikke længere lever sammen, eller at I har søgt om eller har fået bevilget separation/skilsmisse.

Alle henvendelser vedrørende nedsættelse eller frigivelse af økonomisk sikkerhed skal rettes til den kommune, som I bor i.