Spørgsmål og svar

En kvoteflygtning er en flygtning, som opholder sig uden for Danmark, og som bliver genbosat i Danmark efter aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller en lignende international organisation.

Når Udlændingestyrelsen skal vurdere, om du kan blive udvalgt som kvoteflygtning, vurderer vi, om du kunne have fået opholdstilladelse, hvis du var indrejst i Danmark som asylansøger.

Udlændingestyrelsen lægger også vægt på din mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen (integrationspotentiale). Det betyder, at vi ser på dine sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation.

Du skal desuden medvirke til en sundhedsundersøgelse, og du skal underskrive en erklæring om vilkårene for genbosætning i Danmark – det vil blandt andet sige, at du accepterer, at det er vigtigt at arbejde og lære dansk.

En del af genbosætningskvoten reserveres til særligt hastende sager vedrørende flygtninge, der risikerer umiddelbar hjemsendelse til hjemlandet eller overgreb i opholdslandet (hastesager), og til flygtninge med særlige behandlingskrævende sygdomme (Twenty or More-sager). I sådanne sager anvendes integrationspotentialekriteriet ikke.

Udvælgelse på kvoterejser

De fleste kvoteflygtninge bliver tilbudt genbosætning i Danmark, når den danske delegation er på kvoterejser til de lande, hvor flygtningene midlertidigt opholder sig. På rejserne interviewer medlemmer af delegationen de enkelte flygtninge for at afgøre, hvem der skal have tilbud om genbosætning i Danmark.

Rejserne bliver gennemført af Udlændingestyrelsen og eventuelt af repræsentanter fra kommunerne og/eller Dansk Flygtningehjælp. Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelse og giver opholdstilladelse i de enkelte sager.

Inden du som kvoteflygtning vælger at acceptere tilbuddet om genbosætning i Danmark, vil du få udleveret et skriftligt materiale, der beskriver dine rettigheder og pligter i Danmark. Formålet er at afstemme dine forventninger til den virkelighed, du vil møde i Danmark.

Inden du får det endelige tilbud om genbosætning, skal du underskrive en erklæring om, at du er blevet oplyst om vilkårene for genbosætning i Danmark, og at du på den baggrund ønsker at tage ophold i Danmark. Hent erklæring om vilkårene for genbosætning i Danmark (pdf)

Hvis du som kvoteflygtninge bliver accepteret til genbosætning til Danmark på en kvoterejse, skal du gennemgå et 'før-afrejse-kursus', der gennemføres i dit opholdsland. Kurset giver kendskab til sprog og samfundsforhold i Danmark og har til formål at gøre overgangen fra opholdslandet til tilværelsen i Danmark så smidig som muligt.

’Før-afrejse-kurset’ gennemføres af Udlændingestyrelsen. Medarbejdere fra kommunerne og repræsentanter fra Dansk Flygtningehjælp har mulighed for at deltage som undervisere.

Opholdstilladelse som kvoteflygtning efter udlændingelovens § 8 gives for højst 2 år ad gangen. Opholdstilladelsen forlænges efter indrejsen til op til 5 år fra du er indrejst. Herefter kan du søge om at få tilladelsen forlænget, hvis du stadig opfylder betingelserne for at opholde dig i Danmark.

Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af asyl

Film om kvoteflygtninge

Filmen 'A new life in Denmark' informerer om Udlændingestyrelsens arbejde med genbosætning af kvoteflygtninge i Danmark og giver et indblik i livet som kvoteflygtning her i landet.