Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har på de fleste sagsområder fastsat servicemål, dvs. maksimale frister for, hvor lang tid en ansøger må forvente at skulle vente på en afgørelse. 

Servicemålet regnes fra tidspunktet for ansøgningens indgivelse til ansøgningen er afgjort.

I de fleste ansøgninger, vi modtager, sendes de nødvendige og relevante oplysninger med fra starten, så vi kan træffe en afgørelse.

Det er SIRI, der afgør, om vi skal bruge yderligere oplysninger eller dokumentation for at kunne afgøre ansøgningen. Hvis vi mangler oplysninger i sagen, vil du få besked snarest muligt. Ellers vil du typisk først høre fra os, når vi sender dig en afgørelse.

Servicemålene for behandlingen af ansøgninger varierer mellem 1 og 3 måneder, afhængig af sagstypen.

Som eksempel er servicemålet for en ansøgning om opholdstilladelse som forsker på 1 måned. En ansøgning, der indgives den 1. august, vil således som udgangspunkt være færdigbehandlet senest den 1. september samme år.

Hvis SIRI er i tvivl, om løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, fx et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere forholdene. Når dette er nødvendigt, er servicemålet 3 måneder  fra ansøgningens indgivelse (*).

Det kan have indflydelse på sagsbehandlingstiderne, hvis vi modtager ekstraordinært mange ansøgninger, fx som følge af sæsonudsving.

Her er en oversigt over servicemålene:

Ansøgninger efter udlændingeloven

Ordning Servicemål

Beløbsordningerne*

1 måned

Fast-track ordningen*

1 måned

Positivlisterne*

1 måned

Forskerordningen

1 måned

Ph.d.-studerende

1 måned

Start-up Denmark

1 måned

Etableringskort

1 måned

Øvrige arbejdstagere*

1 måned

Autorisation

1 måned

Studerende

2 måneder

Jobsøgningsophold efter afsluttet uddannelse

3 måneder

Arbejdstilladelse under jobsøgningsophold

1 måned

Working holiday

3 måneder

Au pair

3 måneder

Praktikant

2 måneder

Volontør

3 måneder

Opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne

3 måneder

Opholds- og arbejdstilladelse i Grønland

3 måneder

Medfølgende familiemedlemmer

2 måneder

Arbejdstilladelse for medfølgende familie

2 måneder

Certificering

1 måned

Forlængelser (alle typer)

3 måneder

Ansøgninger efter EU - reglerne

Opholdsgrundlag Servicemål

Arbejdstagere & selvstændigt erhvervsdrivende (EU)

Straks hvis fuldt oplyst ellers 1 måned

Studerende (EU)

Straks hvis fuldt oplyst ellers 1 måned

Person med tilstrækkelige midler (EU)

Straks hvis fuldt oplyst ellers 1 måned

Familiemedlem til en unionsborger (ansøger er EU-borger)

Straks hvis fuldt oplyst ellers 1 måned

 

Familiemedlem til en unionsborger (ansøger er ikke EU-borger)

3 måneder

Familiesammenføring med en dansk statsborger efter EU-reglerne

3 måneder

Tidsubegrænset (permanent) ophold efter EU-reglerne (ansøger er EU-borger)

Straks hvis fuldt oplyst ellers 1 måned

Tidsubegrænset (permanent) ophold efter EU-reglerne (ansøger er ikke EU-borger)

3 måneder