To gange årligt, den 1. januar og den 1. juli, opdateres de to officielle lister over stillingsbetegnelser, hvor der inden for en række erhvervsområder er mangel på højt kvalificeret arbejdskraft. De to lister er henholdsvis positivlisten for personer med en videregående uddannelse og positivlisten for faglærte.

Hvis du har indgået aftale med en dansk arbejdsgiver om ansættelse i en stilling, som er på en af positivlisterne, kan du ansøge om opholdstilladelse i Denmark.

Du kan læse mere om ansøgning efter positivlisten for personer med en videregående uddannelse her

Du kan læse mere om ansøgning efter positivlisten for faglærte her

Du kan se hele listen for personer med en videregående uddannelse her

Du kan se hele listen for faglærte her