SIRI foretager forskellige former for kontrol. Vi samarbejder både nationalt og internationalt med relevante myndigheder, bl.a. politiet, SKAT og Arbejdstilsynet.

 

SIRI udfører kontrol for at forebygge og bekæmpe ulovligt ophold og arbejde. Hvad enten det ulovlige ophold og arbejde sker på grund af manglende viden eller bevidst misbrug. 

SIRI kontrollerer, om udlændinge er beskæftiget ulovligt og om de modtager ydelser, som de på grund af deres type af opholdstilladelse, ikke har ret til at modtage. 

SIRI kontrollerer også, om de oplysninger, som indgår i ansøgninger om opholdstilladelse, er korrekte.

SIRI har forskellige metoder til kontrol.

Hvis SIRI fx får mistanke om, at en ansøger har vedlagt falske dokumenter om uddannelse, kan SIRI bede den danske repræsentation i uddannelseslandet om at vurdere dokumenterne. SIRI kan også bede politiet om hjælp til at vurdere dokumenter. Det gælder typisk dokumenter om identitet.

Når en udlænding har fået opholdstilladelse i Danmark, anvender SIRI primært registersamkøring til kontrol. SIRI samkører data fra CPR (Det Centrale Personregister), eIndkomst (indkomstregistret) og BBR (Bygnings- og Boligregistret) med data fra SIRIs sagsbehandlingssystem. Her bliver SIRI blandt andet opmærksom på, hvis en udlænding arbejder uden den nødvendige tilladelse. SIRI bliver også opmærksom på, hvis en udlænding modtager ydelser, som udlændingen via sin opholdstilladelse ikke har ret til.

Du kan læse mere om registersamkøring her.

SIRI kan desuden bede blandt andet arbejdsgiver, værtsfamilie eller SKAT om oplysninger, hvis der er forhold, som SIRI ikke kan kontrollere via registersamkøring.

SIRI tager på kontrolaktioner i virksomheder. Det sker i samarbejde med andre myndigheder, blandt andet SKAT, Arbejdstilsynet og politiet. På aktionerne hjælper SIRI politiet med kontrol af udlændinges opholdsgrundlag, eksempelvis om udlændinge er beskæftiget ulovligt.

Når en arbejdsgiver trækker oplysninger om skat på en udlænding, hvis skattepersonnummer er oprettet efter september 2012, bliver SIRI orienteret af SKAT. SIRI kontrollerer derefter, om udlændingen har den nødvendige tilladelse til at arbejde i Danmark.

For at målrette kontrollen holder SIRI generelt øje med, hvordan opholds- og arbejdstilladelser bliver anvendt. SIRI analyserer også mønstre og tendenser i forhold til overtrædelser.

SIRIs kontrollerer udlændinge med statsborgerskab i lande uden for Norden, EU/EØS eller Schweiz. Kontrollen har fokus på udlændinge, som ansøger om – eller har fået – en opholdstilladelse til at arbejde eller studere i Danmark.

Kontrollen har også fokus på arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, praktikværter og au pair-værtsfamilier, som eventuelt måtte være knyttet til opholdstilladelsen.