Jobskiftereglen gælder, hvis du har opholds- og arbejdstilladelsepå baggrund af

 • fast-track ordningen (men ikke mellem to korttidsophold hos samme arbejdsgiver)
 • positivlisten
 • beløbsordningen
 • Start-Up Denmark ordningen
 • etableringskort

eller hvis du har opholds- og arbejdstilladelse som

 • forsker,
 • gæsteforsker,
 • trainee,
 • fodermester eller driftsleder, 
 • ansat på baggrund af særlige individuelle kvalifikationer eller 
 • er ansat på en boreplatform

Hvis du finder et nyt job efter en af de samme ordninger eller bliver ansat som ph.d., må du begynde at arbejde i det nye job, så snart du har indgivet ansøgning om at få en opholds- og arbejdstilladelse baseret på det nye job.

Hvis du har afsluttet en kandidat- eller ph.d.-uddannelse og søger etableringskort, må du også begynde at arbejde, så snart du har indgivet din ansøgning.

Hvis SIRI har givet dig et jobsøgningsophold, fordi du uforskyldt har mistet din tidligere arbejds- og opholdstilladelse efter fast-track ordningen,beløbsordningen eller positivlisten: 

Når du søger om ny opholds- og arbejdstilladelse under en sådan jobsøgningsperiode, er du også omfattet af jobskiftereglen.

Du kan derfor begynde at arbejde, når du har indgivet ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse.