Jobskiftereglen gælder, hvis du har opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af

 • fast-track-ordningen (men ikke mellem to korttidsophold hos samme arbejdsgiver)

 • positivlisten for personer med en videregående uddannelse

 • positivlisten for faglærte

 • beløbsordningen

 • den supplerende beløbsordning

 • Start-Up Denmark-ordningen

 • etableringskort-ordningen


eller hvis du har opholds- og arbejdstilladelse

 • som ph.d.

 • som trainee

 • som fodermester eller driftsleder

 • på baggrund af særlige individuelle kvalifikationer

 • til at arbejde på en boreplatform eller anden flytbar arbejdsplads eller

 • på baggrund af ansættelse på forskningscentret European Spallation Source (ESS) i Sverige.

Hvis du finder et nyt job efter en af de samme ordninger eller bliver ansat som ph.d., må du begynde at arbejde i det nye job, så snart du har indgivet ansøgning om at få en opholds- og arbejdstilladelse baseret på det nye job.

Hvis du er blevet meddelt et jobsøgningsophold, fordi du uforskyldt har mistet din tidligere opholds- og arbejdstilladelse, og du derfor har ansøgt om ny opholds- og arbejdstilladelse, har du lov til at begynde at arbejde, mens SIRI behandler ansøgningen.

For at have ret til at begynde at arbejde, mens SIRI behandler ansøgningen, er det en betingelse, at du søger om en ny opholds- og arbejdstilladelse senest den dag, du ønsker at begynde i det nye job.

Læs mere om jobsøgningsophold for arbejdstagere 

Hvis du får tilladelse til at gennemføre og afslutte en videregående uddannelse eller ph.d.-uddannelse i Danmark, får du samtidig enten 6 måneders eller 3 års opholdstilladelse til at søge job i Danmark efter afslutningen af studiet (jobsøgningsophold). 

Du kan også ansøge om et jobsøgningsophold, hvis du ikke har fået de ekstra 6 måneders eller 3 års opholdstilladelse til jobsøgning efter afsluttet studie.

Tilladelsen til 6 måneders eller 3 års jobsøgning giver dig samme ret til at arbejde som den begrænsede arbejdstilladelse, du fik sammen med din tilladelse som studerende. Du må derfor i din jobsøgningsperiode arbejde 20 timer om ugen og fuld tid i juni, juli og august. 

Læs mere om jobsøgningsophold for studerende

Hvis du er udenlandsk dimittend, som er blevet tilbudt et job i Danmark og derfor har ansøgt om opholds- og arbejdstilladelse, har du lov til at blive i Danmark og begynde at arbejde, mens SIRI behandler ansøgningen. 

For at have ret til hurtig jobstart er det en betingelse, at du har opholdstilladelse som studerende og har afsluttet en dansk kandidatuddannelse. Det er desuden en betingelse, at du har ansøgt om opholds- og arbejdstilladelse under en af følgende ordninger:

 • Positivlisten for personer med en videregående uddannelse

 • Positivlisten for faglærte

 • Beløbsordningen

 • Forskerordningen

 • Særlige individuelle kvalifikationer

 • Ansatte på boreplatforme mv.

 • Fodermestre og driftsledere

 • Fast track-ordningen