Publiceret 21-12-2023

Ændring i reglerne for betydningen af flygtninges ferierejser til hjemlandet

Folketinget har den 7. december 2023 vedtaget en ændring af udlændingeloven, der kan medføre, at din opholdstilladelse inddrages, hvis du er flygtning med tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark, og du frivilligt rejser til dit hjemland på et tidspunkt efter lovens ikrafttræden.

Udlændingestyrelsen vil i så fald formode, at du ikke længere risikerer forfølgelse i dit hjemland, uanset hvor længe du har haft tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark. Når vi formoder, at du ikke længere risikerer forfølgelse i dit hjemland, kan det betyde, at din opholdstilladelse vil blive inddraget.

Tidligere har vi kun formodet, at du ikke længere risikerer forfølgelse i dit hjemland, hvis du rejser dertil indtil 10 år, fra du første gang fik opholdstilladelse som flygtning. Det er denne 10 års grænse, der ophæves med de nye regler.

Lovændringen træder i kraft 1. januar 2024 og finder kun anvendelse på rejser, der påbegyndes efter lovens ikrafttræden.

Lovændringen får ikke betydning for flygtninge med permanent opholdstilladelse. En permanent opholdstilladelse kan således fortsat kun inddrages på baggrund af en rejse til hjemlandet indtil 10 år fra du første gang fik opholdstilladelse som flygtning. Lovændringen har heller ikke betydning for dig, hvis du har opholdstilladelse på et andet grundlag end asyl.

Lovændringen medfører heller ikke en ændring af reglerne om rejsebegrænsning i konventions- og fremmedpas. Det betyder, at hvis du som flygtning får et konventions- eller fremmedpas, vil det fortsat indeholde en rejsebegrænsning, som forhindrer dig i at rejse til dit hjemland. Denne rejsebegrænsning vil fortsat være i passet, indtil du får permanent opholdstilladelse, og du har haft opholdstilladelse som flygtning i 10 år.

Læs mere om inddragelse af opholdstilladelse som flygtning

Ansvarlig myndighed

Kontakt os