Publiceret 19-06-2023 - Senest opdateret: 20-06-2023

Udskiftning af opholdskort for tredjelandsfamiliemedlemmer til EU-borgere med permanent ophold.

Hvis du er tredjelandsstatsborger (dvs. statsborger i et land uden for EU/EØS og Schweiz), som har permanent (tidsubegrænset) ophold i Danmark som familiemedlem til en EU-borger, skal du muligvis have udskiftet dit opholdskort. Dette skyldes nye krav til sikkerheden for opholdskort, som betyder, at nogle opholdskort ophører med at være gyldige i enten 2023 eller 2026. 

Du mister ikke dine opholdsrettigheder i Danmark, hvis ikke du har et gyldigt opholdskort. Der kan dog forekomme problemer med at legitimere dig i Danmark og ved indrejse til Danmark. 

Herunder kan du læse om, hvilke opholdskort, der skal udskiftes.

Opholdskort udstedt før 1998

Opholdskort, som er udstedt før 1998 til tredjelandsfamiliemedlemmer til EU-borgere, hvor familiemedlemmet har ret til permanent ophold, ophører med at være gyldige den 3. august 2023. Dette gælder uanset, at der ikke fremgår en udløbsdato af opholdskortet.

Opholdskort udstedt mellem 1998 og 2011

Opholdskort, som er udstedt mellem 1998 og 2011 til tredjelandsfamiliemedlemmer til EU-borgere, hvor familiemedlemmet har ret til permanent ophold, ophører med at være gyldige den 3. august 2026. Dette gælder uanset, at der ikke fremgår en udløbsdato af opholdskortet.

Opholdskort udstedt frem til 3. august 2021

Opholdskort, som er udstedt fra 3. august 2016 til 3. august 2021 til tredjelandsfamiliemedlemmer til EU-borgere, hvor familiemedlemmet har ret til permanent ophold, ophører med at være gyldige den 3. august 2026, uanset at udløbsdatoen er angivet til et senere tidspunkt end 3. august 2026.

Hvis du er i denne målgruppe, og hvis du befinder dig i Danmark, skal du ansøge om at få et nyt opholdskort.

Læs mere om, hvordan du ansøger om opholdskort hos SIRI

Bemærk, at der ikke skal betales gebyr for en ansøgning om nyt opholdskort for familiemedlemmer til EU-borgere.

Hvis du er i udlandet, og du bliver gjort bekendt med, at dit opholdskort ikke længere er gyldigt, skal du ansøge om en tilbagerejsetilladelse (TBT) ved den lokale danske ambassade i det land, du befinder dig i.

Læs mere om, hvordan du ansøger om tilbagerejsetilladelse

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI