Publiceret 17-05-2023

Nye gebyrsatser for ansøgninger til Udlændingestyrelsen fra 17. maj 2023

Udlændingestyrelsens gebyrsatser for ansøgninger på områderne vedrørende familiesammenføring, permanent opholdstilladelse mv. er blevet reguleret den 17. maj 2023. De nye gebyrsatser skal betales for alle ansøgninger, der indgives fra og med den 17. maj.

De nye gebyrsatser fremgår af de enkelte ansøgningssider og af oversigten over gebyrsatser på nyidanmark.dk.

De gamle og nye gebyrsatser på udvalgte sagsområder ses herunder.

Sagsområde 

2022 

2023 (fra 17. maj) 

Familiesammenføring

10.330 kr.

9.750 kr. 

Forlængelse af familiesammenføring

2.920 kr.

3.230 kr.

Permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring,
asyl mv.

4.820 kr.

4.835 kr.

Permanent opholdstilladelse på baggrund af erhverv og studie

6.745 kr.

7.355 kr.

Religiøse forkyndere og medfølgende familie til
religiøse forkyndere (1. gang og forlængelse)

10.965 kr.

12.595 kr.

 

Bemærk: Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme gebyrsatsperiode. Hvis du har betalt gebyr før den 17. maj 2023, men først indgiver din ansøgning efter den 17. maj, har du betalt den forkerte gebyrsats. Hvis gebyrsatsen er steget, vil du skulle lave en efterbetaling af det resterende gebyr. Det kan forlænge den tid, som Udlændingestyrelsen skal bruge på at behandle din ansøgning. Hvis du ikke betaler det resterende gebyr inden for en given frist, kan Udlændingestyrelsen afvise din ansøgning. Hvis gebyrsatsen er faldet, vil du få tilbagebetalt det beløb, som du har betalt for meget.

Udlændingestyrelsens gebyrer for sagsbehandling af ansøgninger reguleres normalt den 1. januar hvert år. Reguleringen den 17. maj 2023 skyldes, at den endelige finanslov for 2023 først trådte i kraft denne dato.

Ansvarlig myndighed

Kontakt os