Publiceret 06-02-2023 - Senest opdateret: 07-02-2023

Visse sager vedrørende for sent indgivne ansøgninger efter udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien stilles i bero

Udlændinge- og Integrationsministeriet har meddelt, at der arbejdes på at finde en løsning for britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ikke har indgivet en ansøgning om fortsat ophold i Danmark i henhold til udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien inden ansøgningsfristens udløb den 31. december 2021.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har på den baggrund besluttet, at SIRI indtil videre ikke vil afvise verserende ansøgninger, hvor der vurderes ikke at være rimelige grunde til, at ansøgningen er indgivet for sent. Disse sager vil i stedet blive stillet i bero. 

Ansøgninger, hvor der vurderes at være rimelige grunde til at indgive ansøgningen for sent, vil fortsat blive behandlet. 

Det bemærkes, at en mulig løsning alene vil omfatte britiske statsborgere, som har taget lovligt ophold i Danmark, i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed, inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2020.

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI