Publiceret 11-11-2022

SIRI gør det nemmere for borgere og virksomheder at komme i kontakt med os.

SIRI har iværksat en række tiltag, der sikrer hurtigere betjening i call-centeret. Endvidere udvides kontaktpersonordningen på erhvervsområdet med en ekstra åbningsdag, og det bliver muligt at henvende sig om konkrete sager.

SIRIs call-center er en hovedindgang for telefoniske henvendelser til SIRI for alle borgere, virksomheder og myndigheder. 

Call-centeret har desværre i en lang periode haft lange ventetider, og det har været svært at komme igennem. SIRI har derfor iværksat en række tiltag, der skal sikre hurtigere betjening i call-centeret. 

Vi arbejder fortsat på at forbedre vores call-center, men allerede nu går det den rigtige vej. Ventetiden er i dag reduceret væsentligt, og mange opkald besvares inden for 10 minutter. Derudover er der indført en call-back-funktion, så borgeren ikke behøver at vente i telefonen, men bliver ringet op, når det er borgerens tur. 

Vi fortsætter arbejdet med at gøre det nemmere at komme igennem, så borgere, virksomheder og myndigheder får svar hurtigt. Fra den 17. november 2022 vil call-centeret således have åbent en ekstra dag hver uge, og der vil altså fremover være åbent fire dage om ugen.  

SIRI har endvidere besluttet at udvide kontaktpersonordningens åbningstider. 

Ordningen, som giver certificerede virksomheder en kontaktperson i SIRIs Fast track-kontor, blev justeret i oktober 2021, hvor ordningens åbningstider blev afgrænset til to dage om ugen og til generelle spørgsmål. 

SIRI behandler i dag langt de fleste ansøgninger efter fast track-ordningen inden for servicemålet på en måned. På Erhvervsforum 2022, der afholdtes i september 2022, blev der givet udtryk for et ønske om bl.a. udvidede åbningstider for kontaktpersonordningen. 

SIRI har derfor besluttet at udvide åbningstiderne med en ekstra åbningsdag. Fremover vil det være muligt at ringe til kontaktpersonen i SIRIs Fast track-kontor tre dage om ugen. Mandag og onsdag kan kontaktpersonen kontaktes mellem kl. 12-14, og fredag er der åbent mellem kl. 10-12. 

Kontaktpersonen i SIRI vil fremover desuden både kunne give svar på generelle spørgsmål og svar på faglige spørgsmål om konkrete sager. Henvendelser om status i konkrete sager, rykkere, spørgsmål om opholdskort og lignende skal dog fortsat rettes til call-centeret.

Kontaktpersonordningen vil også fortsat være målrettet virksomheder, der er certificerede efter fast track-ordningen, og kun tage sig af spørgsmål om ansøgninger efter denne ordning. 

Spørgsmål om andre ordninger skal ske til call-centeret.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI