Publiceret 09-06-2022

Nye regler for praktikanter inden for det grønne område

Den 1. juli 2022 træder nye regler ved praktikantordningen inden for det grønne område i kraft.

Ændringerne skal blandt andet sikre de danske erhvervsuddannelsers adgang til lærepladser og udenlandske praktikanters klageadgang ved tvistigheder.
Det betyder, at praktikantansøgninger inden for det grønne område indgivet fra d. 1. juli betinges af, at praktikstedet har ansat eller søgt elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse, såfremt der er væsentlig mangel på lærepladser inden for branchen.

Derfor skal ansøgninger indgivet fra d. 1. juli 2022, inden for brancher med væsentlig mangel på lærepladser, vedlægges en underskrevet erklæring fra praktikværten om, at have en elev eller lærling fra de danske erhvervsuddannelser ansat, eller inden for de seneste 3 måneder forud for ansøgningens indgivelse, at have søgt elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse.

Praktikværterklæringen samt en oversigt over hvilke brancher der oplever væsentlig mangel på lærepladser vil kunne findes her på hjemmesiden forud for ændringernes ikrafttræden.

Lovændringen styrker endvidere myndighedernes tilsynsmuligheder med udenlandske praktikanter på det grønne område, og indebærer også, at tvistigheder mellem en udenlandsk praktikant inden for det grønne område og vedkommendes praktiksted kan indbringes for Det faglige udvalg for Jordbrugets uddannelser, og såfremt der ikke kan opnås forlig, for Tvistighedsnævnet.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI