Publiceret 05-11-2021 - Senest opdateret: 06-11-2021

Den midlertidige suspension af Working Holiday-ordningen er ophævet (med undtagelse af Argentina)

Udlændinge- og integrationsministeren har besluttet at ophæve den midlertidige suspension af alle Working Holiday-aftaler, bortset fra aftalen med Argentina.

Særligt for statsborgere fra Australien, Canada, Japan, New Zealand og Sydkorea

Den midlertidige suspension af aftalerne med Australien, Canada, Japan, New Zealand og Sydkorea er ophævet fra og med den 30. oktober 2021. 

Det betyder, at det for statsborgere fra disse lande nu igen er muligt at få opholdstilladelse i Danmark efter Working Holiday-ordningen.

Særligt for statsborgere fra Chile

Den midlertidige suspension af aftalen med Chile er også ophævet fra og med den 30. oktober 2021, men antallet af opholdstilladelser til chilenske statsborgere er pålagt en årlig kvote på 150 tilladelser. 

Ansøgningerne kan desuden kun indgives i Chile.

Hvis du er statsborger i Chile og ønsker at ansøge efter Working Holiday-ordningen, er det meget vigtigt, at du læser mere om kvoten og processen for indgivelse af ansøgning her.

Særligt for statsborgere fra Argentina

Argentina har endnu ikke accepteret Danmarks forslag til revidering af Working Holiday-aftalen mellem Danmark og Argentina. Det betyder, at suspensionen af Working Holiday-aftalen med Argentina fortsat er gældende. Det er derfor ikke muligt for statsborgere fra Argentina at få opholdstilladelse i Danmark efter Working Holiday-ordningen.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI