Publiceret 16-11-2021

Ny aftale om hurtigere adgang til at søge og opnå opholds- og arbejdstilladelser med henblik på beskæftigelse hos forhåndsgodkendte virksomheder på Færøerne (Fast Track-aftalen)

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sammen med det færøske Miljø- og Erhvervsministerium (Umhvørvis- og Vinnumálaráðið), den 4. november 2021 indgået aftale om en ny og hurtigere adgang til opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne. Aftalen træder i kraft den 18. november 2021.

Aftalen indebærer, at udlændinge kan få opholds- og arbejdstilladelse til en forhåndsgodkendt virksomhed på Færøerne, hvis deres løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, og hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, uden at deres sager sendes i høring hos Útlendingastovan.

Útlendingastovan kan forhåndsgodkende virksomheder, hvor løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter færøske forhold, og når særlige beskæftigelsesmæssige hensyn foreligger. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) behandler ansøgningerne fra udlændinge, som søger om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne til en virksomhed, der er forhåndsgodkendt af Útlendingastovan. Aftalen suspenderes hvis arbejdsløshedsprocenten på Færøerne stiger til over 3,5% i en periode.

Ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse efter fast track-aftalen kan indgives fra Færøerne, hvis ansøgeren har lovligt ophold, og der er en sagsbehandlingstid på op til 1 måned fra ansøgningstidspunktet.

SIRIs ansøgningsside vil snarest blive gjorte tilgængelig på nyidanmark.dk.

Hvis du har praktiske spørgsmål til ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse efter Fast Track-aftalen, kan du kontakte SIRI på telefon +72 14 20 03 eller ved at bruge kontaktformularen.

Gå til SIRIs kontaktformular

Hvis du har spørgsmål om forhåndsgodkendelse af en virksomhed efter Fast Track-aftalen for Færøerne, skal du kontakte Útlendingastovan.

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI