Publiceret 06-11-2020 - Senest opdateret: 27-11-2020

Opdateret - BREXIT: Spørgsmål & svar og Orienteringsbrev vedrørende din opholdsret som herboende britisk statsborger

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) sendte i starten af november 2020 et orienteringsbrev til alle britiske statsborgere med ophold i Danmark.

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. Udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og de øvrige EU-medlemsstater trådte i kraft den 1. februar 2020. Udtrædelsesaftalen skal bl.a. sikre, at britiske statsborgere, der i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed har taget lovligt ophold i en medlemsstat inden overgangperiodens udløb den 31. december 2020, bevarer retten til ophold i værtsmedlemsstaten efter dette tidspunkt på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, der har været gældende efter EU-reglerne om fri bevægelighed. 

Alle herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer skal ansøge om udstedelse af et nyt opholdsdokument. Udstedelsen af dokumentet er en betingelse for at bevare en ret til ophold og arbejde mv. i Danmark. Det gælder også personer, som har opnået tidsubegrænset opholdsret i Danmark. Eksisterende rettigheder i forhold til ophold, arbejde m.v. gælder under ansøgningens behandling.

Læs mere på siden med spørgsmål & svar og i orienteringsbrevet om dine opholdsrettigheder og om, hvad du skal foretage dig for at bevare din opholdsret efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI