Publiceret 11-09-2020

SIRI har på grund af COVID-19 situationen problemer med at overholde servicemålene

Har du indsendt en ansøgning til SIRI, må du for tiden forvente en længere sagsbehandlingstid end normalt. Det skyldes navnlig, at udbruddet af coronavirus (COVID-19) medførte en delvis nedlukning af SIRI. Vi har derfor nu et stort antal sager under behandling.

Vi arbejder på at afgøre ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse hurtigst muligt, men som ansøger, praktikvært eller arbejdsgiver må du i øjeblikket forvente en længere sagsbehandlingstid.

Det er desværre ikke muligt at oplyse, hvor lang sagsbehandlingstiden er på de enkelte ordninger eller i konkrete sager. Udfordringerne vedrører særligt ansøgninger indgivet efter følgende ordninger:

  • Beløbsordningen
  • Praktikantordningen
  • Fodermester/driftsleder
  • Særlige individuelle kvalifikationer
  • Positivlisten (for højtkvalificerede)
  • Start-up Denmark
  • Greencard forlængelser
  • Ophold i Grønland og på Færøerne
  • Medfølgende familie til ovenstående ordninger
  • Familiesammenføring efter EU-reglerne til danske statsborgere

SIRIs servicemål

SIRI har på de fleste sagsområder fastsat servicemål. Servicemålene angiver, hvor lang tid en ansøger må forvente at skulle vente på en afgørelse om opholds- og arbejdstilladelse. Servicemålet regnes fra tidspunktet for ansøgningens indgivelse til ansøgningen er afgjort. Servicemålene for behandlingen af ansøgninger varierer mellem 1 og 3 måneder, afhængig af sagstypen.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI