Publiceret 20-05-2020

Den midlertidige suspendering af Working Holiday-ordningen på grund af COVID-19 gælder stadig, men sagsbehandlingen sættes i gang

Som følge af COVID-19 situationen besluttede udlændinge- og integrationsministeren i marts måned 2020 midlertidigt at suspendere alle Working Holiday aftaler. Dette skete i forlængelse af den danske grænselukning, hvorefter udlændinge uden et særligt anerkendelsesværdigt ærinde i landet, herunder bl.a. turister, ikke kunne indrejse i Danmark.

Alle førstegangsansøgninger efter Working Holiday ordningen (dvs. ansøgninger fra udlændinge, der ikke tidligere har fået opholdstilladelse efter Working Holiday ordningen) har siden været i bero på baggrund af ministerens beslutning.

Der er ikke taget stilling til, hvornår suspenderingen af Working Holiday ordningen ophæves. Udlændinge- og Integrationsministeriet vurderer, at det med al sandsynlighed vil være nødvendigt at opretholde den midlertidige suspendering af Working Holiday ordningen i nogen tid endnu. Derfor har retstillingen for ansøgerne nu i en længere periode været og er fortsat uafklaret. Udlændinge- og Integrationsministeriet har derfor bedt Styrelsen for International rekruttering og Integration om at igangsætte sagsbehandlingen af de verserende førstegangsansøgninger. Dette gælder også førstegangsansøgninger, der fremadrettet modtages under den midlertidige suspension af Working Holiday ordningen.

Alle ansøgere vil derfor i den kommende tid modtage en individuel afgørelse på deres ansøgning om opholdstilladelse efter Working Holiday ordningen. De enkelte ansøgere kan imidlertid ikke forvente at få en positiv afgørelse, da det er en forudsætning for at få en opholdstilladelse efter ordningen, at der er en aktiv (altså ikke suspenderet) Working Holiday-aftale mellem ansøgerens hjemland og Danmark.

Ansøgere, der har søgt eller vil søge om forlængelse af deres hidtidige Working Holiday-tilladelse, får også behandlet deres ansøgninger. Hvis de opfylder betingelserne, har de mulighed for at få en forlængelse uanset suspensionen af Working Holiday-ordningen.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI