Publiceret 15-05-2020

SIRI informerer om ukrainske uddannelsesdokumenter

Efter mistanke om snyd med visse ukrainske uddannelsesdokumenter har SIRI nu iværksat en skærpet sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelser til ukrainske landbrugspraktikanter.

Ukrainsk politi efterforsker snyd med uddannelsesbeviser. Det vedrører en række ukrainske uddannelsesinstitutioner på landbrugsområdet, der mistænkes for at have udstedt ægte uddannelsesbeviser til personer, der ikke har været under uddannelse.

Det har ukrainsk politi i løbet af vinteren 2019/2020 informeret Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om.

Formålet er ifølge ukrainsk politi, at dokumentindehaveren skulle kunne få opholdstilladelse som landbrugspraktikant i Danmark.

SIRI har derfor i første omgang stillet de ansøgninger i bero, hvor der er fremlagt uddannelsesbeviser fra de uddannelsesinstitutioner, der efterforskes.

Nu igangsætter SIRI en skærpet behandling af disse ansøgninger samt i et vist omfang ansøgninger, hvor der allerede er truffet afgørelse. Det indebærer bl.a. partshøring og interview, når det anses for nødvendigt.

Den skærpede sagsbehandling omfatter også ansøgninger om opholdstilladelse som fodermester og driftsleder i landbruget fra personer med uddannelsesdokumenter fra de berørte uddannelsessteder.

Også sager, hvor der allerede er givet tilladelse på grundlag af sådanne dokumenter, vil blive undersøgt. Her vil SIRI vurdere, om der skal foretages fornyet sagsbehandling, og om tilladelsen eventuelt skal inddrages.

Efterforskningen i Ukraine er endnu ikke afsluttet. SIRI er i kontakt med de ukrainske myndigheder og følger udviklingen.

SIRI har informeret SIRIs Kontaktudvalg på området, hvor bl.a. 3F, Landbrug & Fødevarer og Gartneri-, Land-, og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) er repræsenteret.