Publiceret 06-04-2020 - Senest opdateret: 08-04-2020

Koordineret indsats til håndtering af udlændinge uden lovligt ophold i lyset af COVID-19

En gruppe særligt sårbare udlændinge uden lovligt ophold i Danmark, herunder misbrugere, kan i lyset af COVID-19 have brug for særlig støtte og hjælp, idet smitte kan sprede sig blandt dem og til andre socialt udsatte.

I den forbindelse kan kommunerne, Danske Regioner og politiet i sager om udlændinge uden lovligt ophold, der lever på gaden, og som er konstateret smittet med COVID-19, henvende sig til Udlændingestyrelsens Kontor for Indkvarteringsvilkår med henblik på en afklaring af, hvorvidt de pågældende udlændinge er under Udlændingestyrelsens forsørgelse og derfor kan blive tilbudt indkvartering i karantæne i asylcentersystemet.

Der er i asylcentersystemet taget initiativ til at anvende beredskabscentrene i Gribskov og Brovst som nye karantænecentre med særligt fokus på sundhed og hygiejne. Der er indgået aftale mellem Udlændinge- og Integrationsministeriet og Røde Kors om transport af de pågældende udlændinge fra udlændingens opholdssted til relevant asylcenter (Center Gribskov eller Center Brovst).

Møder kommunerne eller regionerne udlændinge uden lovligt ophold, som ikke er smittede, men som har brug for indkvartering, forsørgelse og nødvendig sundhedsbehandling, kan der ligeledes rettes henvendelse til Udlændingestyrelsen med henblik på godkendelse af indkvartering i asylsystemet. Samtidig skal politiet underrettes i relation til kontrol med udlændinge uden lovligt ophold.

Udlændingestyrelsen har ikke inden for de gældende regler mulighed for at tilbyde indkvartering eller misbrugsbehandling uden for asylcentersystemet.

Myndighederne kan rette henvendelse til Udlændingestyrelsen, Kontoret for Indkvarteringsvilkår, på mail: indkvarteringsvilkaar@us.dk, med henblik på afklaring af muligheden for indkvartering. Udlændingestyrelsen vil desuden formidle kontakt mellem den relevante myndighed og Røde Kors i relation til transporten.

Pressehenvendelser kan rettes til presseansvarlig Nils Bak, 41 30 66 80, nbk@us.dk

Opdatering pr. 8. april 2020:

Det fremgår af den oprindelige nyhed, at transporten vil blive foretaget af Røde Kors. Det er ikke korrekt, transporten vil i stedet blive foretaget af Beredskabsstyrelsen.