Publiceret 22-03-2020 - Senest opdateret: 28-05-2020

Landbrugspraktikanter – forlænget ophold i 3 måneder nu muligt

Udlændinge og Integrationsministeren har besluttet, at landbrugsprakti-kanter, hvis opholdstilladelser udløber senest den 25. juni 2020, ekstraordinært kan få forlænget tilladelsen i 3 måneder.

Dansk landbrug har i øjeblikket svært ved at få nye udenlandske landbrugspraktikanter til Danmark grundet coronavirus/COVID-19. Udlændinge- og integrations-ministeren har derfor efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter besluttet at ændre praktikantbekendtgørelsen, således at det bliver muligt for landbrugspraktikanter, der allerede er i Danmark, at få forlænget deres eksisterende opholdstilladelse med yderligere 3 måneder.

Efter ansøgning kan der derfor fra den 25. marts 2020 gives forlængelse af opholdstilladelse som landbrugspraktikant, så den samlede periode for praktikopholdet kan være op til 15 måneder i stedet for 12 måneder. Efter indgivelse af ansøgningen kan praktikanten fortsætte sit ophold og sin beskæftigelse - også selv om SIRI ikke har færdigbehandlet forlængelsesansøgningen.

Ansøgning om forlængelse skal indgives via ansøgningssiden på Nyidanmark.dk

Der skal i forbindelse med ansøgningen betales almindeligt gebyr. Kravet om optagelse af biometri er fortsat gældende, men indtil videre vil dette ikke være muligt, da SIRIs borgercentre er midlertidigt lukkede. Når det igen bliver muligt, skal der optages biometri, og SIRI vil i den forbindelse tage kontakt til dig. 

Bemærk, at denne særordning kun gælder for tilladelser, der udløber senest den 25. juni 2020 – og at den kun gælder for landbrugspraktikanter og ikke det øvrige grønne område, fx gartnerier.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI