Publiceret 03-02-2020

Udlændingestyrelsen offentliggør ny landerapport om Eritrea

Udlændingestyrelsen offentliggør i dag rapporten:

Eritrea: National Service, Exit and Entry

Rapporten er baseret på oplysninger indhentet af Udlændingestyrelsen i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp under en mission til Eritrea fra den 26. september til den 3. oktober 2019.

Rapporten indeholder oplysninger om eventuelle forandringer i forhold nationaltjeneste samt ind- og udrejse efter fredsslutningen mellem Eritrea og Etiopien herunder: 

  • Fredsprocessen med Etiopien og den nyere politiske udvikling i Eritrea
  • Varighed af nationaltjeneste
  • Løn og materielle forhold for personer, der aftjener nationaltjeneste
  • Undtagelser fra pligten til at aftjene nationaltjeneste
  • Konsekvenser ved at udeblive fra eller desertere fra nationaltjeneste
  • Forhold vedrørende lovlig udrejse fra Eritrea
  • Forhold vedrørende lovlig indrejse i Eritrea

Hent rapporten: Eritrea: National service, exit and entry

Yderligere oplysninger om rapporterne kan fås hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80.