Publiceret 06-02-2020 - Senest opdateret: 18-02-2020

Opdateret: De danske repræsentationers outsourcing kontorer i Kina er indtil videre lukket , dog er fire kontorer nu delvist åbne igen

Opdatering pr. 18. februar 2020:

Fra den 17. februar 2020 vil outsourcing kontorerne i Beijing, Shanghai, Guangzhou og Shenzhen delvist åbne igen. Kontorerne vil have reduceret åbningstid fra kl. 9 til 12, og der vil være strenge adgangskrav for at komme ind.

For de øvrige outsourcing kontorer i Kina gælder udmelding pr. 6. februar 2020 fortsat.

Læs mere om adgangskravene for de genåbnede kontorer og få løbende status vedr. kontorernes nedlukning på outsourcing kontorernes hjemmeside

Oprindelig udmelding pr. 6. februar 2020:

På grund af udbruddet af coronavirus i Kina har det danske udenrigsministerium besluttet indtil videre at lukke outsourcing kontorerne (VAC) i Kina.

På de danske repræsentationer og outsourcing kontorer i Kina er det derfor indtil videre ikke muligt at:

  • indgive ansøgninger om opholdstilladelse eller visum,
  • få optaget biometri (den normale 14-dages frist herfor suspenderes samtidig),
  • modtage afgørelser, eller
  • få udstedt indrejsevisum til Danmark.

Det skal understreges, at modtagelse af ansøgninger om eller udstedelse af en opholdstilladelse eller et visum til Danmark, som det klare udgangspunkt ikke kan anses for at være et akut behov, og derfor ikke vil blive håndteret, medmindre der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder. Fx er modtagelse eller udstedelse af opholdstilladelse med henblik på studie i Danmark ikke et akut behov.

Kinesiske statsborgere i Danmark, hvis opholdstilladelse udløber, eller som har fået en udrejsefrist, skal fortsat udrejse i overensstemmelse med fristen.

Det samme gælder kinesiske statsborgere, hvis korttidsvisum er udløbet eller snart udløber. Hvis der er praktiske vanskeligheder med at udrejse, kan der indgives ansøgning om forlængelse af visumopholdet. Læs nærmere herom på siden om forlængelse af visum 

SIRI og Udlændingestyrelsen vil løbende følge situationen vedrørende rejser til og fra Kina.