Publiceret 02-10-2019

Kommunekvoter for 2020 er fastsat

Udlændingestyrelsen har fastsat kommunekvoter for 2020.

Udlændingestyrelsen har den 29. september 2019 meddelt Kommunernes Landsforening (KL) og kommunekontaktrådene (KKR), hvor mange flygtninge hver kommune i 2020 forventes at skulle modtage til boligplacering. Kommunerne forventes samlet at skulle modtage 600 flygtninge.

KKR har haft mulighed for at indgå frivillige aftaler om en anden indbyrdes fordeling end den, som fulgte af Udlændingestyrelsens beregning af kommunekvoter i april. KKR Nordjylland har benyttet sig af denne mulighed. KKR Nordjylland har orienteret styrelsen om, at Jammerbugt, Læsø og Mariagerfjord kommune skal friholdes– og deres andel fordeles på hhv. Brønderslev, Rebild, og Vesthimmerlands kommuner.

Se brev til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene om fastsættelse af kommunekvoter for 2020. Kommunekvoterne for 2020 kan ses i bilaget til brevet.

Yderligere oplysninger kan fås hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80.